Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE: Uprava za veterinu produžila rok upotrebe ambalaže originalnog proizvoda do 31. decembra 2015. godine


Gotovo nijedna namirnica na našem tržištu nema važeću deklaraciju. Tako će i ostati, sudeći prema internim odlukama Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da roba sa neispravnim deklaracijama može da se prodaje, ukoliko je zdravstveno ispravna, sve do kraja 2015. godine.

Članom 46. Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane ("Sl. glasnik RS", br. 85/2013 i 101/2013 - dalje: Pravilnik) pripisano je daambalaža originalnog pakovanja proizvedena do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, odnosno do 5. oktobra 2013. godine, može da se koristi za pakovanje hrane najkasnije 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, odnosno do 5. aprila 2015. godine, a hrana upakovana u takvu ambalažu može da se nalazi u prometu do isteka roka trajanja.

- Veliki broj subjekata u poslovanju sa hranom, a prvenstveno proizvođači, uputio je dopis sa molbom da im se omogući utrošak već pripremljenih deklaracija - navodi se u obaveštenju Dejana Bugarskog, direktora Uprave za veterinu, šefovima odseka resorne inspekcije. - Obaveštavamo vas da se odobrava da se do kraja 2015. godine iskoriste deklaracije, ali je neophodno da se nadležnom inspektoru dostavi spisak ambalaže i deklaracije koje su na zalihama.

Uz to, veterinarske inspektore "podsećaju" da postupaju u skladu sa nalogom direktora Uprave za veterinu. Kako se navodi u njihovoj prepisci - da im se dozvoli promet hrane koja nije deklarisana u skladu sa važećim propisima, ali uz obaveštenje na rashladnim vitrinama, ako se radi o zabludi potrošača.

U Upravi za veterinu kažu da je kontrola veterinarske inspekcije uočila niz nepravilno deklarisanih proizvoda i, da bi se izbegla šteta kroz povlačenje gotove robe, a koja je zdravstveno bezbedna, odobreno da se postojeća pakovanja iskoriste u ovoj godini. Kako navode, posle toga više neće biti tolerancije.

Kako ističu u Upravi za veterinu trenutno se radi na izmenama i dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane ("Sl. glasnik RS", br. 85/2013 i 101/2013) i Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa("Sl. glasnik RS", br. 31/2012 i 43/2013 - dr. pravilnik), što će izazvati još jednu izmenu deklaracije. Zbog toga, kako navode, smatraju da se može odobriti upotreba deklaracija koje trenutno nisu usaglašene.

Pravilnik, pored sadržaja deklaracije, definiše i veličinu slova i mesto isticanja najbitnijih sadržaja deklaracije. Tamo gde se nalazi naziv proizvoda, mora da se nađu i najbitnije informacije namenjene potrošaču.

Na novoj ambalaži, potrošači bi trebalo da dobiju i precizan spisak sastojaka, tabelu sa opadajućim vrednostima, uz obavezno navođenje hemijskog izvora vitamina i minerala, kao i jasno označene alergene. Propisan je i veliki broj upozorenja, koja moraju stajati na proizvodu koji sadrže kofein ili slične sastojke.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Subin - D. Marinković, 20.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija