Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Ministar pravde iniciraće izmenu i dopunu člana 18. Zakona, kojima bi se omogućilo da 15 odsto od naplaćenih prekršajnih kazni ide prekršajnim sudovima


Ministar pravde, Nikola Selaković, najavio je da će inicirati izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014 - dalje: Zakon), kojom bi se omogućilo da 15 odsto od naplaćenih prekršajnih kazni ide prekršajnim sudovima, čime bi se poboljšao materijalni status prekršajnih sudija i zaposlenih u prekršajnim sudovima.

"Zajedno sa Predsednikom Prekršajnog apelacionog suda Zoranom Pašalićem uputiću pismo ministru unutrašnjih poslova, Nebojši Stefanoviću i tražiti izmenu i dopunu člana 18 Zakona", rekao je Selaković otvarajući savetovanje prekršajnih sudova u Kladovu.

On je napomenuo da prekršajni sudovi u ovom Zakonu nisu prepoznati uopšte, a gotovo 350.000 predmeta u prekšajnim sudovima se tiče prekršaja u saobraćaju.

Ako prekršajni sudovi budu prepoznati sa svega 15 odsto prihoda od naplaćenih prekršajnih kazni onda je izjednačavanje sudija prekršajnih sudova sa sudijama osnovnih sudova u materijalnom statusu apsolutno moguće i realno, naveo je Selaković.

Tih 15 odsto omogućiće i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i u prekršajnim sudovima, dodao je ministar.

Prema njegovim rečima, taj postotak, ako se posmatra prošla godina iznosi oko 380 miliona dinara.

O pomenutoj inicijativi za izmenu zakona Selaković je govorio povodom zalaganja prekršajnih sudova da im se status izjednači sa osnovnim sudovima, a razlika među njima je - iznos plate.

Selaković je takođe naveo da su prekršajni sudovi onaj deo našeg pravosuđa koji građanima Srbije može da vrati poverenje u sudstvo, jer se njihov rad na prvom mestu zasniva na efikasnosti i u njima ne sme da bude zakasnele pravde.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014)

Član 18

Sredstva od novčanih kazni iz člana 17. stav 2. tačka 2) ovog zakona, u visini od 70% pripadaju budžetu Republike, a u visini od 30% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen. Od 70% sredstava koja pripadaju budžetu Republike, 75% se koristi za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 30% sredstava koja pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, 50% sredstava se koristi za popravljanje saobraćajne infrastrukture jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se za namene utvrđene u tom stavu, odnosno za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija