Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: Posrednik je dužan da prilikom oglašavanja u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti koji su predmet posredovanja, u sredstvima javnog informisanja, u svom poslovnom prostoru ili na drugim mestima gde je dozvoljeno oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti, pored podataka o svom poslovnom imenu i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, oglasi podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti


Tržišna inspekcija će od 1. novembra 2015. godine vršiti kontrole radi utvrđivanja usaglašenosti poslovanja privrednih subjekata koji se bave trgovinom i zakupom nekretnina sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 - dalje: Zakon), saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Članom 18. Zakona propisano je da je posrednik dužan da prilikom oglašavanja u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti koji su predmet posredovanja, u sredstvima javnog informisanja, u svom poslovnom prostoru ili na drugim mestima gde je dozvoljeno oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti, pored podataka o svom poslovnom imenu i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, oglasi podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti.

To znači da podaci o poslovnom imenu i broju registra moraju biti navedeni kod svih vrsta oglašavanja, uključujući oglase u štampanim i elektronskim medijima, na bilbordima, natpisima koji su postavljeni na vratima ili u izlozima nepokretnosti, na fasadama zgrada i sl. (ne može da stoji samo internet adresa i broj telefona). Termin "Registarski broj" dozvoljeno je navesti u skraćenoj formi. Na primer: Bank nekretnine, Beograd Reg. br. 115, navodi se u saopštenju.

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013)

Oglašavanje

Član 18

Posrednik je dužan da prilikom oglašavanja u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti koji su predmet posredovanja, u sredstvima javnog informisanja, u svom poslovnom prostoru ili na drugim mestima gde je dozvoljeno oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti, pored podataka o svom poslovnom imenu i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, oglasi podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti.

Zabranjeno je oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti za čiji promet, odnosno zakup posrednik nema zaključen ugovor o posredovanju, odnosno ugovor o potposredovanju. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 21.10.2015.
Naslov: Redakcija