Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČETVRTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Započet načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima...


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini za utorak, 21. oktobar 2014. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Olgica Batić, Riza Halimi, dr Muamer Bačevac, dr Janko Veselinović, mr Zlata Đerić, mr Aleksandra Jerkov i Zoran Babić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je utvrdila sledeći dnevni red:

1.Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju, koji je podnela Vlada;

2.Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, koji je podnela Vlada;

3.Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, koji je podnela Vlada;

4.Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa "Transbalkanski koridor - prva faza", koji je podnela Vlada;

5.Predlog za imenovanje zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Jana Ljubičić, generalni sekretar Narodne skupštine i

6.Izveštaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, sa predlozima zaključaka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravui Odbora za prava deteta od 20. oktobra 2014. godine.

Narodna skupština je prihvatila predlog narodnog poslanika prof. dr Vladimira Marinkovića da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2, 3. i 4.dnevnog reda sednice.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština je započela zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Predlogu zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa "Transbalkanski koridor - prva faza".

Predložene zakone iz tačaka 1, 2. i 3. obrazložio je, u ime predlagača, ministar privrede Željko Sertić, a predlog zakona iz tačke 4. dnevnog reda predstavio je, u ime predlagača, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 21.10.2014.