Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O FISKALIZACIJI: Preduzetnik koji pruža usluge keteringa u obavezi je da promet ostvaren pružanjem tih usluga fizičkim licima evidentira preko nove fiskalne kase, i to nezavisno od načina plaćanja, uključujući i primljene avanse za budući promet navedenih usluga. U slučaju kada se usluge keteringa pružaju isključivo firmama nema obaveze evidentiranja preko nove fiskalne kase, jer se tako ostvaren promet ne smatra prometom iz maloprodajnog objekta


Preduzetnici koji se bave keteringom u obavezi su da imaju nove fiskalne kase za usluge date potrošačima (fizičkim licima), ali nisu u obavezi ako pružaju usluge isključivo firmama ili školama, piše u biletnu Ministarstva finansija.

Dakle, ketering na osnovu ugovorenih aranžmana pripremanja i posluživanja hrane ne spada u delatnosti koje su Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021, 117/2021 i 51/2022 – dalje: Uredba), oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko nove fiskalne kase.

U biltenu piše da je preduzetnik koji pruža usluge keteringa u obavezi je da promet ostvaren pružanjem tih usluga fizičkim licima evidentira preko nove fiskalne kase, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način), uključujući i primljene avanse za budući promet navedenih usluga.

U jednoj kereting firmi u centru Beogradu kažu da izdaju fiskalne račune i da im nova fiskalizacija ne predstavlja nikakav problem.

“Veći problem imamo sa starom fiskalnom kasom koju ne možemo da odjavimo dok ne istekne ugovor”, kaže radnik u toj firmi.

Od početka pandemije posao je krenuo silaznom putanjom, ove godine se malo poboljšala situacija u odnosu na prethodnu godinu, ali nije ni blizu kao pre pandemije. On kaže da su na granici preživljavanja.

U slučaju kada preduzeće pruža usluge keteringa (pripremanja i posluživanja hrane na osnovu ugovorenih aranžmana) isključivo firmama, na primer, školama sa kojima imaju zaključene ugovore o snabdevanju, onda nije u obavezi da tako ostvaren promet evidentira preko nove fiskalne kase”, piše u Biltenu Ministarstva finansija.

 Zato što se tako ostvaren promet ne smatra prometom iz maloprodajnog objekta.

Uredbom su navedene delatnosti koje su oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko e-kase.

Prema toj Uredbi, delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronske fiskalne kase smatraju se i radinosti iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima.

Odnosno poslovi domaće radinosti, osim kamenorezačkog zanata.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Olivera Bojić, 20.09.2022.
Naslov: Redakcija