Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE RADI UBLAŽAVANJA POSLEDICA PANDEMIJE COVID-19 U CILJU OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Banke oprezne s produženjem rokova otplate kredit


Drugi dvomesečni moratorijum na kredite banaka ističe za manje od dve sedmice, pa se nameće pitanje šta dužnicima valja činiti. Neko kome je plata stizala redovno i bez umanjenja, a opredelio se za pauzu u plaćanju obaveza, ima na raspolaganju ta sredstva koja je, uslovno rečeno, uštedeo. Drugima pak, koji nisu imali tu sreću s primanjima, bio je istinski predah. Ali se nameće pitanje kako dalje, bankarskim rečnikom rečeno, restruktuirati dugove. Tačnije, prolongirati ih.

Narodna banka Srbije donela je u prethodnom periodu mnoštvo mera kako bi građanima omogućila otplatu duga, ali i novo zaduženje. Mnoge od njih nisu kod banaka naišle na plodno tle. Na primer, bankama je omogućeno da odobre stambeni kredit sa samo deset odsto učešća, umesto 20, što je opšte pravilo. Međutim, takvog zajma u praksi nema, čak i kod banke koja ga oglasi da ima. Jedan čitalac je podneo zahtev za stambeni zajam s učešćem od deset odsto, a banka ga je odbila s obrazloženjem da postoji neki problem s firmom u kojoj radi i da ipak mora da da učešće od 20 odsto. Kako se u njegovom slučaju radi o firmi s dobrim rejtingom, jasno je da je banka našla samo izgovor da ne odobri takav zajam.

Centralna banka je poslovnim bankama omogućila da klijentima mogu da produže otplatu stambenog zajma za pet godina, a keš za dve godine. Čitaoci kažu da ni toga nema u praksi, pa pitaju čemu takve mere Narodne banke. Podsećanja radi, ti zajmovi, sada sa dužim rokom otplate, za banke više ne bi trebalo da budu opterećenje, jer je za njih centralna banka smanjila izdvajanje obaveznih rezervi. Banke su oprezne, procenjuju rizik, a to se vidi i iz odgovora jedne banke na pitanje da li klijentima omogućuju prolongiranje kredita na pomenutih pet ili dve godine.

- Zbog specifičnosti i kompleksnosti teme, u Vojvođanskoj banci se analizira i razmatra primena ove odluke. Kao i uvek do sada, obezbeđivanje najboljih uslova za naše klijente je od primarnog značaja uz poštovanje svih regulatornih zahteva.

Da su banke oprezne, potvrđuje i Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

- Mere Narodne banke predstavljaju samo mogućnost, ali ne i obavezu banaka da odobre prolongiranje zajma. One će u svakom pojedinačnom slučaju to procenjivati. Formalno posmatrano, zaposlenost još nije pala i to je zaustavljeno isplatom minimalca. Videćemo šta će biti kada i ako državne pare presahnu. Privatni sektor će se ponašati racionalno i nesumnjivo će otpuštati. Na to ukazuje i MMF. Videćemo kako će se banke onda ponašati - kaže Grubišić.

Banke su i do sada imale mogućnost da klijentima koji zapadnu u teškoće izađu u susret tako što će im dati dodatni rok otplate ili grejs-period u otplati zajma i uvek je bio savet bankara da pokušaju da ispregovaraju dug. Otuda kod nas i veliki broj kredita za refinansiranje postojećih zajmova.

I u Udruženju banaka kažu da su pomenute mere bankama date kao mogućnost, a da li će i u kojoj meri one tu mogućnost iskoristiti, zavisi od procene rizika i poslovne politike svake banke.

- U ovom trenutku nemamo precizne podatke, ali verujemo da će ove dodatne opcije postati aktuelne tek po isteku moratorijuma. Za klijente koji nisu odbili moratorijum teče zastoj u otplati obaveze i oni sigurno nisu zainteresovani da moratorijum prekidaju radi primene ovih opcija, već će to eventualno učiniti tek po njegovom isteku. Još jednom skrećemo pažnju da duži rokovi otplate znače i više plaćene kamate, tako da savetujemo građanima da u saradnji sa svojom bankom pronađu optimalno rešenje za sebe u skladu sa sopstvenim mogućnostima - kažu u Udruženju banaka.

Jedna od banka u odgovoru na pitanje navodi da je predvidela mogućnost produženja roka otplate kreditnih obaveza u skladu sa preporukama NBS, a u slučajevima kada klijent zahteva ovakav vid olakšice u otplati.

- Ipak, mi u proteklom periodu nismo zabeležili interesovanje klijenata za produženje roka otplate, a razlog tome je najverovatnije činjenica da je moratorijum na otplatu kreditnih obaveza još uvek na snazi - navode u ovoj banci.

U drugoj banci kažu da je vreme u kome se nalazimo izuzetno izazovno za sve, i za banke i za građane.

- Narodna banka Srbije je dosadašnjim merama dosta olakšala građanima, a ova nova mera koja se najavljuje jeste dodatno olakšanje kako bi svi što bolje prošli kroz pandemiju kovida 19. Podsetimo, drugi moratorijum je na snazi do kraja septembra. I u ovoj situaciji banka će se truditi da izađe u susret svakom svom klijentu koji ima potrebu za ovakvom merom - ističu.

Kao i do sada, dodaju, svaki slučaj će razmatrati pojedinačno i trudiće se da nađu "najbolje moguće rešenje za svakog klijenta, bilo da on ima stambeni bilo keš kredit".

- Trenutno se razmatra koji je to najbolji model primene novih mera u odnosu na to šta su potrebe klijenata i očekujemo da ostale banke na tržištu, uskoro na svojim sajtovima obaveste klijente kako će odluka NBS biti sprovedena - kažu u ovoj banci.

Izvor: Vebsajt Politike, Jovana Rabrenović, 16.09.2020.
Naslov: Redakcija