Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Priprema za primenu novih zakonskih rešenja i mera u borbi protiv korupcije i kriminala biće sprovedena do kraja 2017. godine, kako bi se stvorili svi neophodni uslovi za efikasan početak reforme, koja će početi 1. marta 2018. godine


Od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) razmatrano više od 9.000 slučajeva nasilja u porodici i da je u 3.900 slučajeva predloženo produženje hitne mere, odnosno zabrana prilaska nasilnika žrtvama, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

 - Sudovi su od tog broja, u 3.800 slučajeva, usvojili hitnu meru - rekla je ministarka.

Individualni plan za žrtve izrađen je u više od 2.000 slučajeva i na taj način se posle izricanja hitne mere pruža podrška žrtvama.

Prema njenoj oceni, ovaj Zakon je pokazao dobre efekte u primeni za nešto više od tri i po meseca.

Ministarka pravde izjavila je i da će priprema za primenu novih zakonskih rešenja i mera u borbi protiv korupcije i kriminala biti sprovedena do kraja 2017. i početkom 2018. godine, kako bi se stvorili svi neophodni uslovi za efikasan početak reforme, koja će početi 1. marta 2018. godine.

Kuburović je na otvaranju projekta "Prevencija i borba protiv korupcije" rekla da borba protiv organizovanog kriminala, finansijskog kriminala i korupcije podrazumeva brz i efikasan krivični postupak, na osnovu novih krivičnih dela koja su predviđena Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), koji je usvojen u novembru 2016. godine.

"Vlada je pripremila set mera za postizanje ovog cilja koje su sadržane u Zakonu o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, novom Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) i Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 32/2013 i 94/2016)", rekla je Kuburović na konferenciji posvećenoj prevenciji i borbi protiv korupcije.

Ona je istakla da je Centar borbe protiv organizovanog kriminala, finansijskog kriminala i korupcije u Srbiji Tužilaštvo za organizovani kriminal, čiji će rad biti unapređen u narednom periodu, a viša javna tužilaštva u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu biće regionalni centri, u kojima će se formirati posebna odeljenja za procesuiranje krivičnih dela sa koruptivnim elementima.

Kako je dodala, novi Zakon o organizaciji i nadležnosti u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije predviđa redefinisanje organizacione strukture javnih tužilaštava, sudova i policije čime se stvara osnova za efikasniju saradnju državnih organa putem službenika za vezu i bržu i kvalitetniju razmenu podataka.

"Vlada Srbije je pred sebe postavila izuzetno važan i jedan od najbitnijih zadataka svake države – a to je nulta tolerancija prema korupciji", naglasila je Kuburović.

Ministarka je rekla da je jedna od mera koja proizilazi i iz Akcionog plana za Poglavlje 23, donošenje novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije dodavši da veruje da će se on naći u skupštinskoj proceduri do kraja godine.

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Sem Fabrici ocenio je da korupcija ugrožava sve delove društva i da je veoma važan napredak u borbi protiv nje.

"Borba protiv korupcije je bitna za Srbiju na njenom putu ka EU, ali i za njen prosperitet", istakao je Fabrici dodajući da je cilj projekta vrednog 3,3 miliona evra, jačanje pravnog okvira u borbi protiv korupcije, preventivne uloge i pomoć pravosuđu u primeni novih zakonskih rešenja iz oblasti korupcije.

Izvor: Vebsajt N1, 21.09.2017.
Naslov: Redakcija