Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Manje od trećine predloga Senata Univerziteta u Beogradu uključeno u Predlog zakona. Studentske sugestije su odbačene, uloga studenata je umanjena, smanjen je broj studenata u Senatu, broj ispitnih rokova nije definisan, pa je na fakultetima da ga utvrdi, što će studente stavljati u neravnopravan položaj, čak i one na istom univerzitetu


Manje od jedne trećine predloga koje su dali članovi Senata Univerziteta u Beogradu na Nacrt zakona o visokom obrazovanju prihvaćeno je i ušlo je u Predlog zakona o visokom obrazovanju, izjavio je Rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević.

Bumbaširević je rekao da u Predlogu zakona postoje i novine koje nisu bile u Nacrtu zakona, ali i da je na njega tokom rasprave o tom Predlogu zakonu najveći utisak ostavila neutemeljena izjava predsednika skupštinskog Odbora za obrazovanje koji je "apostrofirao da BU guši razvoj drugih univerziteta".

BU omogućava i radni na razvoju drugih univerziteta, i sa njima ima plodonosnu saradnju, rekao je Bumbaširević i dodao da je predsednika skupštinskog Odbora nedovoljno upućen u rad BU kada je dao takav komentar.

Prema rečima rektora, jedna od novina se tiče sastava Saveta u čijem sastavu je do sada bilo dve trećine članova iz visokoškolskih ustanova dok su trećinu činili osnivači i studenti.

"Sada 55 odsto članova čine predstavnici visokoškolskih ustanova, 15 odsto studenata i 30 osnivača", rekao je rektor.

Kako je dodao postoji i razlika u predloženim i rešenjima koja se odnose na dužinu i broja mandata na rukovodećim mestima, kao i nejasnoća oko izbora docenata jer je kako uslov uz srednju ocenu osam dodato i trogodišnje iskustvo u visokom obrazovanju.

Dekan Hemijskog fakulteta Ivan Grdžetić naveo je da se za Predlog zakona u određenom delu može reći da je restriktivan, a u njemu postoje i ozbiljni propusti koji se tiču rangiranja, na osnovu koga se utvrđuje kvalitet obrazovanja visokoobrazovne institucije i zna koja je dobar a koja nije.

Predstavnik studenata u Senatu Borijan Soković izjavio je da nema reči hvale za Predlog zakona.

Studentske sugestije su odbačene, uloga studenata je umanjena, smanjen je broj studenata u Senatu, broj ispitnih rokova nije definisan, pa je na fakultetima da ga utvrdi, što će studente stavljati u neravnopravan položaj, čak i one na istom univerzitetu.

Soković je dodao da su kvalitetne vrednosti izbačene, da su uvedene nove za koje se ne zna ni kako će biti primenjene.

Saglasnost na zakon nije dao ni Nacionalni savet za visoko obrazovanje, koji je ukazao na smanjenje autonomije univerziteta.

- Moje lično mišljenje je da ovaj tekst ne rešava probleme nepravednog finansiranja institucija, neracionalne mreže visokoškolskih ustanova i nepostojanja upisne politike - istakao je član Saveta prof. dr Vladica Cvetković i dodao da ovaj Predlog zakona ne daje mehanizam kojim bi se odredilo koje stručnjake bi trebalo školovati, kako i koliko visokoškolskih ustanova je potrebno.

Izvor: Vebsajt N1 i Blic, 20.09.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija