Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PLAĆANJA NAKNADE I ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: Rok za prijavu je 30. novembar, odnosno 30. oktobar 2015. godine


Sekretarijat za privredu Grada Beograda uputio je javni poziv za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade radi izrade predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Beograda za 2016. godinu i javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu.

Zahteve za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti ustanove - škole, stručne poljoprivredne službe, socijalne ustanove, visokoobrazovne ustanove - fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva, u površini koja je primerena delatnosti kojom se bave (obrazovne ustanove - škole, stručne poljoprivredne službe, socijalne ustanove najviše do 100 hektara, a visokoobrazovne ustanove - fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva najviše do 1.000 hektara). Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije je 30. novembar 2015. godine.

Zahteve za pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti sva pravna i fizička lica koja su vlasnici funkcionalnog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata, a koji se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda i pravna i fizička lica koja su vlasnici objekata za uzgoj i držanje životinja i koja se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji grada Beograda. Rok za dostavljanje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je 30. oktobar 2015. godine.

Blagovremenim će se smatrati svi zahtevi koji stignu u pisarnicu Gradske uprave Grada Beograda u Ulici kraljice Marije 1, do navedenog roka.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 21.09.2015.