Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA: Nagrada beleznicima za založne izjave smanjena za 60 odsto


Visina nagrade javnom beležniku za sačinjavanje založne izjave, kada je predmet pravnog posla zasnivanje hipoteke ili drugog založnog prava, smanjena je za 60 odsto, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu pravde.

Na inicijativu Ministra pravde Nikole Selakovića, to je u petak dogovoreno sa predstavnicima Komore javnih beležnika, a povodom prvih informacija od građana koje su stigle "sa terena".

Osnov za odredivanje nagrade javnim beležnicima, kada je predmet pravnog posla zasnivanje hipoteke ili drugog založnog prava je iznos potraživanja koje se obezbeđuje, ako je ono niže od vrednosti založene stvari ili prava, bez sporednih potraživanja.

Građani će shodno tome plaćati 40 odsto od vrednosti propisanih u tarifniku nagrada javnobeležničkih usluga nego do sada, pošto to rešeje bude objavljeno u "Sl. glasniku RS".

Tarifnik predviđa da se za poslove do vrednosti 600.000 dinara plaća nagrada od 9.000 dinara, od 600.000 dinara do 2.5 miliona dinara plaća se nagrada od 15.000, a od 2.5 do pet miliona dinara nagrada je 21.000 dinara.

To znači da će se za uslugu založne izjave za vrednost pravnog posla do 600.000 dinara ubuduće plaćati nagrada 3.600 dinara umesto dosadašnjih 9.000, za vrednost pravnog posla od 600.000 do 2.5 miliona dinara 6.000 dinara, od 2.5 do pet miliona dinara 8.400 dinara i tako dalje.

Izvor: Tanjug, 21.9.2014.