Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REVIZIJA O RASPOLAGANJU DRŽAVNOM IMOVINOM: Država ne raspolaže jedinstvenom evidencijom o imovini


Državna revizorska institucija otpočela je drugu reviziju svrsishodnosti poslovanja koja se odnosi na raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije.

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Radoslav Sretenović rekao je ta tema izabrana jer su dosadašnje revizije ukazale da država ne raspolaže jedinstvenom evidencijom o imovini.

Kako je objasnio, samo u 2012. godini potcenjena je vrednost imovine za više od 13 milijardi evra.

"Ova revizija će nam dati odgovore na pitanja u čijoj su nadležnosti evidentiranje i raspolaganje nepokretnom imovinom u svojini Republike Srbije, da li je Republika Srbija uspostavila sveobuhvatnu i jedinstvenu evidenciju nepokretne imovine u državnoj svojini, kako nadležni organi raspolažu nepokretnom imovinom i da li se mogu uvećati prihodi države po ovom osnovu", rekao je Sretenović.

Revizija treba da utvrdi i koje su radnje preduzeli nadležni organi kako bi obezbedili nadzor nad nepokretnom imovinom u vlasništvu države I kako bi njome domaćinski raspolagali.

Sretenović je dodao da je krajnji cilj revizije  u sistemskom uređenju ove oblasti i svrsishodnom upravljanju državnom imovinom, odnosno nepokretnostima u svojini Republike Srbije.

To se može postići uspostavljanjem jedinstvene, potpune i ažurne evidencije nepokretnosti u državnoj svojini, kao i transparentnim načinom korišćenja, naveo je on.

Druga revizija svrsishodnosti trebalo bi da bude završena polovinom iduće godine.

Prva revizija svrsishodnosti koju je sprovela DRI odnosila se na korišćenje službenih vozila budžetskih korisnika.

Izvor: Tanjug