Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA: Skupština Srbije će, najverovatnije pre parlamentarnih izbora, na proleće sledeće godine, formirati nadzorni odbor za praćenje postupaka kandidata i medija u kampanji


Skupština Srbije će, najverovatnije pre parlamentarnih izbora na proleće sledeće godine, prvi put posle skoro dve decenije, formirati nadzorni odbor za praćenje postupaka kandidata i medija u kampanji.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon), među nadležnostima odbora su: praćenje predizbornih aktivnosti i nepravilnosti, kontrola medija koja se odnosi na obezbeđivanje ravnopravnih uslova za predstavljanje kandidata i nosilaca lista, predlaganje mera za poštovanje jednakosti učesnika, zaštita moralnog integriteta kandidata i upozoravanje na postupke kojima se ugrožava izborna kampanja. Nadležni odbor podnosi inicijativu za pokretanje postupka pred državnim organima za učesnike koji pozivaju na nasilje i šire nacionalnu, versku, rasnu ili polnu diskriminaciju.

Član Predsedništva SNS Vladimir Orlić rekao je, posle poslednjeg sastanka vlasti i opozicije, da su se svi razumeli oko preporuke nevladinih organizacija da se formira nadzorni odbor i dodao da će naprednjacima biti čast što će telo biti osnovano posle 20 godina.

- Mada, nadzorni odbor nema prevelike moći, jer ne može da kažnjava - rekao je Orlić.

Izvršni direktor CeSID-a Bojan Klačar smatra da bi trebalo da se formira odbor koji bi pratio ponašanje medija, imajući u vidu da za to postoji zakonska osnova:

- Trebalo bi da se uradi monitoring medija, jer je to način da se utvrdi da li je ravnopravnost učesnika izbora poštovana.

Nadzorni odbor ima deset članova. Polovinu imenuje Skupština na predlog Vlade, a ostatak na zahtev poslaničkih grupa iz reda "istaknutih javnih radnika pod uslovom da nisu članovi organa partija koje učestvuju u izborima". Predsednika biraju članovi tajnim glasanjem.

Inače, ovakva kontrola poslednji put je sprovedena za izbore 2000. godine. Na čelu nadzornog odbora bila je Elena Božić Talijan, tada poslanik SRS-a. Posle prvog kruga predsedničkih izbora (prošli Slobodan Milošević i Vojislav Koštunica), ocenjeno je da su izbori protekli mirno i dostojanstveno, uz potpunu primenu izbornih zakona i važećih međunarodnih standarda.

Onda je došlo do petooktobarskog prevrata, a Koštunica je postao predsednik. Isti nadzorni odbor kontrolisao je i sledeće parlamentarne izbore u decembru 2000. godine i ocenio da su bili neregularni "zbog flagrantnog kršenja zakona" i da su "svi mediji vodili kampanju za DOS", koji je pobedio.

Izvor: Vebsajt Novosti, 21.08.2019.
Naslov: Redakcija