Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORMIRAN SEKTOR ZA ANTIDISKRIMINACIONU POLITIKU I UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI: Jedan od prioriteta biće rad na izmenama antidiskriminacionog zakona kako bi bio usklađen sa evropskim zakonodavstvom, kao i niza drugih propisa koji za cilj imaju poboljšanje položaja žena u društvu


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije formiralo je Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti, kako bi se unapredio položaj žena, marginalizovanih grupa i pružila podrška za ublažavanje migrantske krize.

Kako se navodi u saopštenju, jedan od prvih prioriteta ovog sektora je rad na zakonu o zabrani diskriminacije koji bi Vlada Srbije u novembru trebalo da predloži Skupštini na usvajanje.

Nina Mitić, v.d. pomoćnika ministra za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti izrazila je očekivanje da će Sektor svojim radom značajno doprinese poboljšanju položaja žena u našem društvu, i kroz novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti čiji nosilac je upravo ovaj sektor, odnosno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja po Zakonu o Vladi.

U okviru ove oblasti, dodala je ona, Ministarstvo će u najskorijem roku formirati radnu grupu za donošenje niza propisa, čije će donošenje značajno doprineti položaju žena u našem društvu, pri čemu će u okviru radne grupe biti uključeni svi relevantni akteri, uključujući i nevladin sektor.

Ministarstvo sarađuje sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, sa Političkim savetom i Multisektorskim telom, nevladinim organizacijama i udruženjima čiji je cilj zaštita i unapređenje ravnopravnosti, dodala je ona.

Zajedničkim snagama radićemo na izmeni i dopuni Zakona o zabrani diskriminacije, kako bi on bio usklađen sa evropskim zakonodavstvom. Time ćemo unaprediti regulatorni okvir za zaštitu građana i građanki od diskriminacije i ostvariti intenzivnu saradnju sa organizacijama civilnog društva, stručnom javnošću i medijima, ističe Mitić

Prilikom usvajanja i primene propisa, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, će kao i do sada uspešno sarađivati sa svim relevantnim akterima.

Ministarstvo je u završnoj fazi dobijanja projekta uvođenja nacionalne SOS telefonske linije, koji će sprovesti uz podršku EU, radi unapređenja nacionalnih kapaciteta za podršku žrtvama nasilja. Naš model SOS telefona biće po modelu najbolje prakse u EU.

Kada je u pitanju antidiskriminaciona politika, Ministarstvo će pored pomoći svim marginalizovanim grupama i pružanja podrške ublažavanju migrantske krize, nastaviti i sa integracijom Roma i Romkinja u Republici Srbiji, a sve u skladu sa postojećom Strategijom.

Kako bi unapredilo kompetencije svojih zaposlenih, Ministarstvo planira da od oktobra započne obuku socijalnih radnika, kao i inspektora za rad u vezi sa trgovinom ljudima, zloupotrebom dečijeg rada, zapošljavanja marginalizovanih društvenih grupa, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.08.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija