Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE PRIPREMILA MIŠLJENJE O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU


Predlog zakona sadrži značajne novine, koje bi trebalo da doprinesu efikasnijem sprovođenju stečajnog postupka i poboljšanju namirenja poverilaca.

Međutim, Predlogom zakona nisu obuhvaćene sve izmene pomenute u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije i Revidiranom akcionom planu za njeno sprovođenje. Na primer, predloženim izmenama i dopunama nije obuhvaćeno preciziranje većih ovlašćenja skupštine poverilaca za smenu stečajnog upravnika, kao i predviđanje obaveze stečajnog upravnika da izvrši analizu poslovanja stečajnog dužnika za određeni vremenski period pre pokretanja stečaja.

S druge strane, Predlogom zakona nisu obuhvaćene ni potrebne izmene u delu koji se tiče imenovanja stečajnog upravnika i vršenja stručnog nadzora nad njegovim radom. Pored ovoga, pojedine odredbe Predloga zakona sadrže rizike korupcije, koji se, pre svega, odnose na davanje širokih diskrecionih ovlašćenja stečajnom sudiji za odlučivanje o određenim pitanjima.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka dodatno doprinelo stvaranju adekvatnog pravnog okvira u oblasti stečaja, kao i ostvarenju ciljeva iz strateških dokumenata za borbu protiv korupcije. Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu privrede, Vladi i Narodnoj skupštini možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 21.08.2017.
Naslov: Redakcija