Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VRAĆANJU UTRINA I PAŠNJAKA SELIMA NA KORIŠĆENJE: Skupštinski Pododbor za poljoprivredu smatra da član koji predviđa da se pašnjaci ne mogu koristiti ni za šta drugo treba menjati


Članovi skupštinskog Pododbora za poljoprivredu saglasili su se da bi Zakon o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje trebalo da se menja, uz obrazloženje da je problematičan član u kojem stoji da se pašnjaci ne mogu koristiti ni za šta drugo, niti da se radi prenamena i izgradnja, osim ribnjaka.

"To je vrlo loše i predlažemo da se ovaj zakon stavi van snage zbog toga što velika površina zemlje, veliki broj hektara predstavlja zemljište koje se ne koristi", rekao je predsednik Pododbora Milija Miletić.

Kako je istakao, u utorak bi trebalo da održi sastanak sa novim ministrom poljoprivrede na kome će ga, kako kaže, izvestiti o zaključicima sa sednice.

On je naveo primer da se u nekim opštinama poput Svrljiga pojavio svojevremeno investitor koji je želeo da ulaže, ali to nije mogao upravo zbog odredbi tog zakona.

Prema rečima Miletića, na sastanku u Ministarstvu finansija, koji je ranije održan, rečeno je da će Zakon biti stavljen van snage.

Predlog je da se sva ta zemlja vrati jedinicama lokalne samouprave uz saglasnost nadležnog ministarstva.

"Videćemo da li će se ići samo na izmene člana 9 ili će se Zakon staviti van snage", rekao je Miletić.

On je podsetio da su se članovi skupštinskog Pododbora za poljoprivredu saglasili ranije da bi najnerazvijenije opštine Srbije trebalo da dobiju status povlašćenih kako bi imale uslove za bavljenje poljoprivredom koji važe i za one koje imaju problem sa otežanim uslovima rada.

Članovi pododbora razmatrali su danas i pitanje komasacije zemljišta navodeći da je važno razmotriti da li da se izmene delovi zakona o poljoprivrednom zemljištu koji se odnose na tu oblast ili da se donese novi koji će specijalno urediti tu temu.

Na sednici je rečeno da je važno uporediti i kako je komasacija zemljišta uređena u drugim zemljama.

Izvor: Tanjug, 21.08.2016.
Naslov: Redakcija