Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANA PRVA KONSTITUTIVNA SEDNICA SAVETA ZA PRAVA DETETA VLADE REPUBLIKE SRBIJE: • Savet prati primenu propisa koji se odnose na ostvarivanje prava deteta, daje inicijative za njihove izmene, prati primenu Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja i koordinira sprovođenje nacionalnih odredaba za sprečavanje zloupotrebe dečjeg rada •


Predsednik Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović predsedavao je u "Palati Srbija" prvoj Konstitutivnoj sednici ovog saveta u novom sazivu.

Ministar je podsetio na to da je ovo savetodavno telo Vlade Republike Srbije kojim koordinira Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, prvi put formirano 2002. godine kao najvažniji nacionalni mehanizam za ostvarivanje prava deteta i da rad ovog saveta podržava i Komitet za prava deteta UN.

Novi saziv Saveta za prava deteta ima mandat do 31. marta 2022. godine.

Pored predsednika, čine ga sekretar Vukota Vlahović, članica saveta ispred Ministarstva za brigu o porodici i demografiju državna sekretarka Milka Milovanović Minić, a u njegovom sastavu su još 24 člana iz različitih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija.

Prema rečima Dmitrovića, Savet inicira mere za usklađivanje politika Vlade koje se odnose na decu i mlade u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, socijalnih pitanja, daje preporuke u oblasti brige o deci i predlaže politike ostvarivanja prava dece u skladu sa Konvencijom UN o pravima deteta.

"Savet podnosi inicijative, predloge i analize Vladi Republike Srbije, koje se odnose na primenu prava deteta u Republici Srbiji", rekao je ministar.

On je dodao da Savet prati primenu propisa koji se odnose na ostvarivanje prava deteta, daje inicijative za njihove izmene, prati primenu Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, kao i da koordinira sprovođenje nacionalnih odredaba za sprečavanje zloupotrebe dečjeg rada.

U toku Konstitutivne sednice članovima saveta obratile su se državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić, specijalna savetnica premijerke Srbije za sprovođenje Agende 2030 profesorka Slavica Đukić Dejanović, kao i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i direktorka Unicefa za Srbiju Dejana Kostadinov.

Milovanović Minić je istakla da je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju bilo predlagač Zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, kao i Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) na čemu od 12. jula radi Posebna radna grupa.

Ona je istakla dobru saradnju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, kao i saradnju sa kancelarijom Unicefa u Srbiji, s kojom Ministarstvo radi na unapređenju usluga podrške porodicama s decom i podrške roditeljstvu u najranijem uzrastu deteta.

Državna sekretarka se osvrnula i na značaj instrukcija koje je Ministarstvo u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu izradilo u cilju unapređenja stručnog rada u centrima za socijalni rad u Srbiji.

Đukić Dejanović, predsednica Saveta za prava deteta u prethodnom sazivu, posebno se osvrnula na značaj eliminacije najgorih oblika dečjeg rada, kao i na rezultat koji je Republika Srbija ostvarila u ovoj oblasti.

Ona je rekla da je u godišnjem izveštaju o najgorim oblicima dečjeg rada za 2018. godinu, koji je objavilo Ministarstvo za rad Sjedinjenih Američkih Država, a kojim je obuhvaćena 131 zemlja, Srbija jedna od 12 zemalja koja je dobila ocenu "značajan napredak".

Ipak, i pored ovog priznanja, ona je naglasila da je neophodan dalji rad na uslugama podrške porodicama, pre svega preventivnih usluga, kako bi se uticalo na okončanje dečjeg rada u svim njegovim oblicima.

Kostadinova je predstavila deo aktivnosti ove organizacije u Srbiji koji se, između ostalog, odnosio na značaj kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja od ranog detinjstva do adolescencije, razvijanje kompetencija učenika i nastavnika, kao i primenu inovativnih rešenja i digitalnih inovacija.

Ona je naglasila značaj zajedničkih aktivnosti svih aktera zajednice u procesu vakcinacije dece.

Janković je rekla da Kancelarija poverenika radi na posebnom izveštaju o diskriminaciji dece i najavila da, prema dogovoru sa predsednikom Narodne skupštine i Odbora za prava deteta, ovaj izveštaj treba da bude predstavljen u parlamentu uoči Svetskog dana deteta.

Poverenica je istakla da će institucija na čijem je čelu pružiti svaki vid pomoći Savetu, posebno naglasivši da su preveli jedan od najznačajnijih, Opšti komentar br. 25 Komiteta UN o pravima deteta koji se odnosi na digitalno okruženje.

Na digitalno okruženje kao potencijalni vid nasilja među mladima osvrnuo se i ministar Dmitrović sugerišući Savetu da se posebno pozabavi tim problemom, kao i zdravstvenim problemom kom se izlažu mladi ljudi odbijajući vakcinaciju, najviše pod uticajem antivakserskih lobija koji svoje stavove prenose putem društvenih mreža.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srbije, 21.7.2021.
Naslov: Redakcija