Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: • Ukupno 8.944 žene u periodu od 1. jula 2018. do 1. marta 2021. godine dobijale naknadu manju od minimalne zarade u Srbiji •


Od kada je na snagu stupio Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - odluka US, 51/2021 - odluka US, 53/2021 - odluka US i 66/2021 - osnovni tekst stupio na snagu 25.12.2017. godine, prva izmena i dopuna Zakona - 30.6.2018. godine - prim.red.), najmanje 9.000 žena pogođeno je njegovom primenom, jer je manje od republičkog minimalca tokom porodiljskog odsustva, saopštilo je udruženje "Mame su zakon". Kako u razgovoru za naš list ističe Tatjana Macura, predsednica ovog udruženja, podaci govore da je od 1. jula do 31. decembra 2018. godine 2.326 trudnica i porodilja primalo manje od minimalne zarade, tokom 2019. godine čak 3.507 žena dobijalo je manje od republičkog minimalca, u protekloj godini 2.426 novopečenih mama primalo je manje od minimalca, a od 1. januara do 1. marta ove godine 649 trudnica i porodilja dobijalo je manje od minimalca. Podsećanja radi, zbog promenjenog obračuna promene zarada pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog i porodiljskog perioda dobile su samo one žene koje su pre porođaja imale "spojenih" 18 meseci radnog staža.

"Postupajući po zahtevu o pristupu informacijama od javnog značaja podnetom pre gotovo četiri meseca, a pretpostavljamo na intervenciju poverenika, kome smo se takođe obratile, Ministarstvo za brigu o porodici uputilo nam je odgovore na pitanja u vezi s primenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u periodu od 1. jula 2018. do 1. marta 2021. godine. Najvažniji podatak koji smo dobili jeste da su ukupno 8.944 žene u ovom periodu dobijale naknadu manju od minimalne zarade u Srbiji. S obzirom na to da je Ustavni sud odredbu zakona koja se odnosi na porodiljsko odsustvo nedavno proglasio neustavnom, iz ovih podataka zaključujemo da ta izmena još nije dovoljna i da se dalje mora ići u pravcu traženja rešenja kako da se i tokom perioda nege deteta obezbede dostojanstvena primanja porodiljama. Posebno nas brine to što još nema rešenja za nezaposlene i ekonomski neaktivne žene, kao ni za žene koje samostalno obavljaju delatnost. Neshvatljivo je da država podjednako ne mari za one koje spadaju u red ekonomski najugroženijih ili za one koje svojim samostalnim radom i te kako pune budžete od lokalnog do republičkog nivoa, plaćajući nerazumno visoke poreze, doprinose i takse", zaključuje naša sagovornica.

Macura podseća da su nedavnom odlukom Ustavnog suda (Odluka Ustavnog suda, IUz 266/2017 od 15.4.2021. godine, objavljena u "Sl. glasniku RS", broj 53/2021 od 28.5.2021. godine - prim.red.) sve porodilje koje su od 1. jula bile na porodiljskom odsustvu, a koje su primale minimalac, stekle pravo na obeštećenje. To praktično znači da do kraja novembra sve oštećene porodilje mogu da potražuju svoju naknadu zarade. S obzirom na to da su narodni poslanici nedavno usvojili dugo čekane izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021 - stupio na snagu 30.6.2021. godine - prim.red.), majke dece sa invaliditetom više ne moraju da se opredeljuju između prava na naknadu zarade dok su na bolovanju i prava na tuđu negu i pomoć jer je Ustavni sud i ovu odredbu zakona proglasio neustavnom.

Tatjana Macura ističe da još nemaju podatke koliko je majki dece sa invaliditetom bilo oštećeno primenom ovog zakona u prethodne tri godine, ali procene govore da u Srbiji oko 7.000 majki gaji dete sa hendikepom mlađe od pet godina, a da je pravo na tuđu negu i pomoć steklo njih oko 2.000 do 3.000. Na listi oštećenih bile su i mame poljoprivrednice - oko 70 njih, kojima se tek nakon nedavne odluke Ustavnog suda obračun naknade zarade smanjio sa 24 na 18 meseci, kao i mame koje su imale iznadprosečne zarade - nakon odluke Ustavnog suda parlament je usvojio izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom kojima se maksimalni iznos naknade za vreme porodiljskog odsustva ovim majkama podiže na pet prosečnih plata.

"Udruženje ’Mame su zakon’ još ne raspolaže podatkom koliko je žena s visokim zaradama u prethodne tri godine oštećeno primenom ovog zakona, ali nastavljamo da vodimo borbu za izmene zakona koje će svim ženama obezbediti dostojanstveno materinstvo. Zahtevamo garantovanu naknadu u visini republičkog minimalca tokom odsustva sa posla u prvih godinu dana bebinog života za sve kategorije žena, nediskriminišući odnos prema preduzetnicama, prepoznavanje porodica sa više od četvoro dece i smanjenje broja meseci koji ulaze u obračun naknada sa 18 na 12", navodi konkretno naša sagovornica.

Izvor: Vebsajt Politika, 21.7.2021.
Naslov: Redakcija