Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ODLUKE O IZMENI STATUTA GRADA BEOGRADA: Gradsko veće usvojilo Odluku. Nakon izjašnjavanja Ministarstva za državne uprave i lokalne samouprave akt će biti upućen Skupštini Grada Beograda


Gradsko veće Skupštine Beograda usvojilo je, posle sprovedene rasprave i izjašnjavanja skoro svih gradskih opština, Predlog odluke o izmeni Statuta Grada Beograda. Ova Odluka je poslata Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu na saglasnost da bi odmah po njenom dobijanju akt bio upućen Skupštini Grada Beograda na razmatranje i usvajanje.

Zamenik gradonačelnika Beograda i predsednik Komisije za izmenu Statuta Grada Beograda "Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013 i "Sl. glasnik RS", br. 7/2016 - odluka US) Goran Vesić rekao je da se izmenom ovog statuta ispravljaju greške iz 2007. i 2011. godine kada je Beograd bio potpuno nepotrebno centralizovan.

- 2007. godine je donet Zakon o glavnom gradu("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 37/2019), a 2011. godine Statut kojim je grad potpuno centralizovan. To je praktično značilo da su ljudi morali da putuju i po 50 kilometara do centra Beograda kako bi dobili jedan papir ili završili neki posao. Zato se sada to menja i vraćaju se nadležnosti opštinama. Promena Statuta grada znači da će građani moći da završavaju posao tamo gde žive i da će direktnije odlučivati o razvoju svog grada - podvukao je Vesić.

On je dodao da je novi statut posledica novog zakona o glavnom gradu, a koji je, osim što je Beograd dobio nove nadležnosti, omogućio upravo decentralizaciju grada, te da su Zakon o glavnom gradu i Statut grada, iako dva različita dokumenta, jedna celina koja omogućava promene.

- Statutom iz 2011. godine, grad je centralizovan, pa su opštine, prigradske i gradske, svedene na nivo mesnih zajednica. Mladenovac, Lazarevac, Vračar ili Stari grad imaju manje ovlašćenja nego bilo koja mala opština u Srbiji, što nije normalno i otežavalo je funkcionisanje grada - rekao je Vesić i dodao da je sadašnja politika da se izvrši decentralizacija grada, ali ne na uštrb efikasnosti.

On je pojasnio da će novim statutom grad biti podeljen na dve zone - gradsku i prigradsku. Sedam prigradskih opština će biti u prigradskoj zoni, a 10 gradskih u gradskoj i sve će imati veća ovlašćenja.

- Jedna od najvažnijih promena je to što će 10 gradskih opština ubuduće vršiti legalizaciju do 400 metara kvadratnih i izdavati građevinske dozvole do 1.500 metara kvadratnih. Prigradske opštine će vršiti legalizaciju do 3.000 i izdavati građevinske dozvole do 5.000 kvadratnih metara - precizirao je Vesić i dodao da će prigradske opštine dobiti pravo da van plana generalne regulacije donose urbanističke planove, uz saglasnost Grada Beograda, što će tim opštinama omogućiti da se brže razvijaju i bolje privlače investitore.

Osim toga, izmene Statuta će omogućiti da prigradske opštine, uz saglasnost grada, imaju svoja javna preduzeća, kao i da grad svoje izvorne nadležnosti može da prenese na prigradske opštine, što do sada nije bio slučaj.

- Opštine, gradske i prigradske, moći će da ulažu u javne objekte i javne površine, što do sada nije bio slučaj, pa će opština, recimo, moći da uredi park, dečje igralište, ali i vrtić ili školu. Opštine će moći da ulažu u nekategorisane puteve u skladu sa Zakonom o putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 95/2018 - dr. zakon), ali i da grade ili obavljaju, uz saglasnost grada, deo komunalne delatnosti kao što su, recimo, pijace ili groblja- rekao je Vesić.

On je istakao da je izmenama Statuta rešen problem unutarblokovskih kompleksa u koje do sada niko nije mogao da ulaže novac, ni Grad Beograd, ni opština, što je dovodilo do situacije da te površine budu neuređene, te je dodao da će ubuduće opštine sa građanima moći da ulažu novac u rekonstrukciju fasada, stambenih ulaza, ravnih krovova.

Vesić je naglasio da je grad dobio velike nadležnosti u poljoprivredi Zakonom o glavnom gradu, kao i da će sada deo svojih nadležnosti prebaciti na opštine koje će moći da osnuju poljočuvarske službe.

- Decentralizacija se neće završiti time što će prigradske i gradske opštine dobiti veća ovlašćenja, već onda kada opštine, pogotovo prigradske, budu krenule da prave uslužne centre kako bi najveći deo posla koji građani treba da obave u opštini, mogli da obavljaju u naseljima koji su deo te opštine. Statutom je predviđena obaveza opština da nastave svoju decentralizaciju i da prenose deo nadležnosti na uslužne centre, koji će se osnivati u svim većim naseljenim mestima i u kojima će građani na jednom mestu imati sve opštinske i gradske šaltere, ali i one koji pripadaju republici, kao što su katastar, PIO, saobraćajna policija - rekao je zamenik gradonačelnika.

Odluka o promeni Statuta upućena je na saglasnost Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a potom će, 25. jula, odbornici Skupštine Grada Beograda glasati o novom statutu Grada Beograda.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 17.07.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija