Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA: NUNS pozvao skupštinski Odbor za kulturu i informisanje da inicira proceduru za izbor nedostajućeg člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije


Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) uputilo je dopis skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje kojim poziva ovo parlamentarno telo da inicira proceduru za izbor nedostajućeg člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.

"Nezavisno udruženje novinara Srbije poziva Odbor za kulturu i informisanje da kod nadležne službe Narodne skupštine Republike Srbije hitno inicira objavljivanje javnog poziva za predlaganje kandidata za nedostajućeg člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji se bira na predlog udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara", navodi NUNS u pismu predsednici Odbora za kulturu i informisanje, Maji Gojković.

Podsetivši da je mandat članice Saveta REM-a Gordane Suše regularno istekao u martu 2016. godine, NUNS ukazuje da nadležna služba Narodne skupštine nije pravovremeno, odnosno šest meseci pre isteka mandata G.S., objavila javni poziv za za predlaganje kandidata, kako to propisuje član 10 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 6/2016 - dr. zakon).

NUNS naglašava i da "Savet REM-a trenutno umesto sa devet radi sa samo šest članova što znači da to regulatorno telo funkcioniše na granici regularnosti".

NUNS je pismo dostavio i zamenici predsednice Odbora za kulture i informisanje, Nataši Mićić.

ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Postupak predlaganja članova Saveta

Član 10

Nadležna služba Narodne skupštine objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za člana Saveta šest meseci pre prestanka mandata člana Saveta, odnosno najkasnije 15 dana od prestanka mandata iz razloga predviđenih članom 15. tač. 2)-4).

Ovlašćeni predlagač iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, odnosno organizacija koja ulazi u krug organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tač. 3)-8), podnosi nadležnoj službi Narodne skupštine obrazloženi predlog dva kandidata za člana Saveta u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva iz stava 1. ovog člana.

Dve ili više organizacija iz stava 2. ovog člana mogu podneti zajednički predlog kandidata.

Uz predlog se dostavlja i dokaz o ispunjenosti uslova za organizacije iz člana 9. stav 1. ovog zakona, kao i pismeni pristanak kandidata na predlog iz stava 1. ovog člana.

Nadležna služba Narodne skupštine utvrđuje listu kandidata za člana Saveta, kao i listu organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača u roku od sedam dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog člana i objavljuje ih na veb-sajtu Narodne skupštine.

Izuzetno, lista kandidata i lista organizacija može se utvrditi u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog člana, ako je nadležna služba Narodne skupštine ostavila organizaciji dodatni rok da uredi svoj predlog, odnosno dostavi dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 4. ovog člana.

Izvor: Vebsajt Danas, 20.07.2016.
Naslov: Redacija