Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: Pojedine banke krše odredbe Ugovora o stambenom kreditu koje ih obavezuju da neće protivzakonito primenjivati nasrtljivu i agresivnu poslovnu politiku telefonskog uznemiravanja, u cilju naplate mesečnog anuiteta, već će putem pisane korespondencije primeniti istrumente naplate svojih potraživanja


Univerzitetski profesor biomedicinskih nauka iz Čačka S.O. (50) zbog telefonskog uznemiravanja prijavio je policiji banku iz koje ga svakodnevno zovu, jer on 40 dana kasni sa otplatom rate za stambeni kredit. S.O. se pozvao na Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) i Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon), kao i na odredbe Ugovora o stambenom kreditu, po kome banka nema pravo da ga telefonskim putem proganja, da mu preti i uznemirava ga, već treba da primeni instrumente obezbeđenja, kako je u Ugovoru i navedeno.

Prema tom Ugovoru, banka klijenta može pisanim putem da opomene zbog neplaćanja rate, a posle 90 dana kašnjenja da aktivira hipoteku. Zajmodavac je, međutim, unajmio NN lica, sa kojima telefonski razgovori nisu nimalo prijatni.

Profesor je dva puta banci poslao pisano obaveštenje u kojem traži da telefonsko uznemiravanje prestane, pozivajući se na zakone, ali su se iz banke oglušili o njegove zahteve. On ih je podsetio i na odredbe Ugovora o kreditu (član 9), "da neće protivzakonito preuzeti ulogu 'uterivača duga', primenjujući nasrtljivu i agresivnu poslovnu politiku telefonskog uznemiravanja, pretnji i pokušaja uterivanja duga, u cilju naplate mesečnog anuiteta, već će putem pisane korespondencije primeniti istrumente naplate svojih potraživanja".

- NN lica, koja se predstavljaju kao saradnici banke, kontinuirano me uznemiravaju, prete mi na različite načine i izazivaju strah za ličnu bezbednost i bezbednost moje porodice. Pozivaju me kontinuirano svaka dva dana, čak i subotom. Nekada i po tri puta dnevno, čak i uveče, i uvek s različitih brojeva mobilnih telefona. Obratio sam se MUP-u, Zaštitiniku građana i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a najverovatnije ću i pravosuđu. Uzeo sam stambeni kredit u švajcarskim francima, banka je 2007. godine protivzakonito isplatila dinare (19.500 evra u dinarskoj protivvrednosti), a istovremeno sam uplatio depozit od 2.500 evra. Putem kamate za devet godina otplatio sam više od 15.000 evra, a sada mi je osnovni dug 24.500 - navodi profesor S.O.

Izvor: Vebsajt Novosti, Vladimir Ilić, 20.07.2016.
Naslov: Redakcija