Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA JAVNE UPRAVE: Izrađen animirani film o razmeni podataka iz službenih evidencija u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je kratak animirani film o novom načinu rada javne uprave u Republici Srbiji koji se može pogledati na sajtu Ministarstva http://www.mduls.gov.rs/, kao i Jutjub kanalu ovog organa na linku https://youtu.be/BhQ6HA5xDCM.

Animirani film izrađen je sa cilјem da na zanimlјiv, ilustrativan i razumlјiv način informiše javnost u Srbiji o promenama koje donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: ZUP) i primena odredaba o razmeni podataka iz službenih evidencija između organa, a koja je počela da se primenjuje 8. juna 2016. godine.

Reforma javne uprave predstavlјa složen, sistemski proces koji se tiče svih fizičkih i pravnih lica u Republici Srbiji. Transformacija javne uprave u servis građana i privrede treba da omogući brzo, efikasno, transparentno, odgovorno i ekonomično postupanje organa uprave prema građanima i privrednim subjektima, a donošenjem novog ZUP-a uspostavlјen je sistemski zakonodavni okvir za taj preobražaj.

Animirani film "Dobra uprava" zamišlјen je kao kratka informativna priča koja treba da informiše, ali još više motiviše lјude da se aktivno uklјuče u prađenje primene ovih zakonskih odredbi.

Aktivnim praćenjem rada javne uprave od lokalnog do republičkog nivoa građani i građanke pružiće podršku javnoj upravi u unapređenju njenog rada kako bi 1. juna 2017. godine bila spremna za punu primenu ZUP-a.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave smatra da bez aktivnog uklјučivanja građana u nadzor nad primenom javnih politika i bez aktivnog komuniciranja građana i institucija veliki proces reforme državne administracije nije moguć. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 21.07.2016.
Naslov: Redakcija