Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: U okviru procesa reforme očekuje se izmena Ustava RS, izrada novih procesnih zakona koji bi ojačali procesnu disciplinu stranaka, uvođenje snimanja suđenja u krivičnim predmetima i intenziviranje finansijskih istraga. Pravosuđe je potrebno učiniti efikasnijim i stručnijim, omogućiti da se predmeti završavaju u razumnom roku, podići nivo kvaliteta odluka, te u postupku izbora sudija na najodgovornije funkcije birati one koji su najstručniji


Otvaranjem Poglavlja 23 - Pravosuđe i osnovna prava kreće se u temeljan i odgovoran rad na sprovođenju reformi u pravosuđu, na kojima je do sada rađeno kroz Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) i Zaključaka o usvajanju akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 71/2013 i 55/2014), izjavio je pomoćnik ministra pravde, Čedomir Backović.

Backović, koji je i šef pregovaračke grupe za Poglavlje 23, istakao je da Srbiju u okviru reforme pravosuđa očekuje promena Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), izrada novih procesnih zakona koji bi ojačali procesnu disciplinu stranaka, uvođenje snimanja suđenja u krivičnim predmetima i intenziviranje finansijskih istraga.

On je, na marginama sednice Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine, naveo da je ispunjeno više od 90 odsto svih aktivnosti koje su bile predviđene Akcionim planom od početka godine, pri čemu će nam otvaranje pomenutog poglavlja pružiti dodatnu podršku na tom planu. Napominje i da Akcioni plan ima više od 400 stranica i da ga sprovodi približno 60 institucija.

Backović je ukazao na to da u srpskom pravosuđu ima mnogo problema koji su se gomilali decenijama, te da će biti potrebno vreme da se oni otklone.

Međutim, kako je naveo, napravljeni su značajni pomaci u pogledu rešavanja starih predmeta, kompjuterizacije pravosuđa, infrastrukture – adaptacijom i izgradnjom niza pravosudnih zgrada, ali i po pitanju načina na koji se sudije biraju i napreduju.

Predsednik Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa, Miroljub Tomić, rekao je da nakon otvaranja Poglavlja 23, pravosuđe očekuje niz zadataka koje treba odgovorno uraditi kako bismo ispunili uslove koji su pred nas postavljeni u pregovaračkom procesu.

Pravosuđe je potrebno učiniti efikasnijim i stručnijim, omogućiti da se predmeti završavaju u razumnom roku, podići nivo kvaliteta odluka, te u postupku izbora sudija na najodgovornije funkcije birati one koji su najstručniji. Na taj način će se ispuniti i stavke iz Akcionog plana, naveo je Tomić.

Članovi Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa su, na sednici održanoj 20. jula 2016. godine, razmatrali i analizu položaja sudija prekršajnih sudova u Srbiji, kao i izveštaj sa preporukama izmene normativnog okvira radi unapređenja tog položaja.

Izvor: Vebsajt Vlade, 20.07.2016.
Naslov: Redakcija