Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: Održana sednica Odbora za bezbednost - doneti odgovarajući zaključci u vezi sa povećanjem broja migranata na području severa pokrajine


Odbor za bezbednost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je, 21. jula 2015. godine, sednicu posvećenu razmatranju pitanja povećanja broja migranata na teritoriji Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na prisutne probleme na području severa AP Vojvodine.

Tim povodom, Odbor je doneo i odgovarajuće zaključke u cilju doprinosa rešavanju problema i preventivnog delovanja na sprečavanje daljih posledica.

Pored članica i članova Odbora, na sednici su se obratili i Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dr Mihalj Bimbo, predsednik opštine Kanjiža koja je najviše ugrožena prilivom migranata, zatim, Stevan Arambašić, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana – Ombudsmana i Siniša Radaković, načelnik Policijske uprave u Novom Sadu.

U konstruktivnom i sveobuhvatnom razgovoru, Odbor se na sednici upoznao sa aktuelnim problemima prouzrokovanim povećenim brojem migranata na području opština Kanjiža i Subotica, dosadašnjim aktivnostima na zbrinjavanju i pružanju pomoći kako migrantima tako i pomenutim opštinama, kao i sa merama koje će biti preduzete u narednom periodu.

Na sednici je saopšteno da je daleko najteža situacija u Kanjiži, jer u tu opštinu koja broji oko deset hiljada stanovnika, dnevno dolazi između pet stotina i dve hiljade migranata. U dogovoru sa opštinskim rukovodstvom, pružena je pomoć u vidu flaširane vode, dezinfekcionih sredstava kojima će biti tretirane otvorene i zatvorene opštinske javne površine, kao i u sredstvima za higijenu, jer je to trenutno najpotrebnije, a razmatra se i pružanje finansijske podrške. Pomoć će u narednim danima biti intenzivirana, a Pokrajinska vlada je mišljenja da je u opštini Kanjiža potrebno proglasiti "vanrednu situaciju", koja nije isto što i vanredno stanje, ali pruža dobar okvir da se efikasnije reaguje u rešavanju pomenutih problema.

Jedno od pitanja je i obezbeđivanje dodatnih smeštajnih kapaciteta za privremeni boravak migranata, u čemu će pomoć pružiti Vlada Republike Srbije koja će obezbediti takozvane kontejnere za privremeni smeštaj.

Takođe, na sednici je bilo reči i o ophođenju prema migrantima sa stanovišta poštovanja ljudskih prava. Naglašeno je da državni organi poštuju sve propise i preporuke i da se posebno vodi računa o osetljivim grupama kao što su majke sa decom, čime se odbacuju sve sumnje da se u Republici Srbiji prema ovim ljudima neadekvatno postupa.

Ukazano je i na bezbednosne probleme u vezi sa povećanim prilivom migranata. Rečeno je da je bilo sporadičnih pokušaja pljački ovih lica i da je policija preduzela odgovarajuće radnje i mere na sprečavanju takvih pojava, ali i na očuvanju javnog reda i mira i opšte bezbednosti svih naših građanki i građana.

Takođe, u bezbednosnom smislu ukazano je i na potrebu daljeg praćenja stanja i preduzimanja aktivnosti u vezi sa problemima zbog ilegalanih prelazaka granice, podizanja zaštitnog zida u Republici Mađarskoj i činjenice da deo migranata dolazi iz ratno zahvaćenih država i onih u kojima je prisutan terorizam.

Zbog svega navedenog, Odbor za bezbednost Skupštine AP Vojvodine doneo je sledeće zaključke:

• Odbor izražava ozbiljnu zabrinutost i konstatuje da problemi i sva pitanja u vezi sa migrantima u Republici Srbiji, posebno na severu teritorije Vojvodine, nisu trenutni i da će se država sa ovim problemima suočavati u dužem vremenskom roku.

• Radi se o procesu gde ljudi sa određenih teritorija Centralne Azije, Bliskog istoka i Afrike dolaze i prolaze preko teritorije Republike Srbije u potrazi za boljim životom u Nemačkoj i drugim zemljama zapadne Evrope.

• Talas migranata ne utiče bitno, ali ugrožava ukupnu bezbednosnu situaciju u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

• Preporučuje se svim nadležnim državnim organima i institucijama Republike Srbije, Pokrajinskoj vladi i organima u lokalnim samoupravama, kao i drugim organizacijama i institucijama koje se suočavaju sa određenim problemima u vezi sa migrantima, da u skladu sa pozitivnim zakonskim i drugim propisima učine sve što je potrebno i preduzmu sve raspoložive mere i aktivnosti kako bi se problemi rešavali u meri i na adekvatan i primeren način u skladu sa raspoloživim mogućnostima.

• U rešavanju ovog veoma složenog i teškog pitanja, posebnu pažnju treba posvetiti pružanju svake vrste pomoći, organizacijama, vladinom i nevladinom sektoru, svim pripadnicima MUP-a, organima i pojedincima u pojedinim lokalnim samoupravama koje su po prirodi stvari najviše izložene razrešenju i realizaciji uočenih otvorenih pitanja i problema.

• Kako je u pitanju opšte poznati problem međunarodne zajednice, zajedničko pitanje velikog broja zemalja u okruženju i u Evropi, treba preduzeti adekvatne mere i aktivnosti da se u rešavanje svih otvorenih pitanja uključe sve međunarodno pozvane institucije i organizacije, Evropska unija i drugi.

Izvor: Vebsajt Skupštine AP Vojvodine, 21.07.2015.