Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 21. jula 2015. godine održane sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za evropske integracije, Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva - ocenjeno da su predlozi više zakona u skladu sa Ustavom, prihvaćeno više predloga zakona, razmotren položaj tražilaca azila sa aspekta njihovog socijalnog zbrinjavanja


128. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na sednici održanoj 21. jula 2015. godine, razmotrio predloge zakona koji su na dnevnom redu 14. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Odbor je ocenio da su predlozi zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju, o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je, ispred predstavnika predlagača, prisustvovala Nena Tomović, v.d. pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

39. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici održanoj 21. jula 2015. godine, Odbor za evropske integracije razmotrio je Predlog zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju i Predlog zakona o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, koje je podnela Vlada, u načelu.

Predstavnica predlagača iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture istakla je da je razlog donošenja zakona unapređenje nivoa bezbednosti u transportnom sistemu Srbije kroz sprovođenje pouzdane, nepristrasne i efikasne organizacije za istraživanje nesreća i istražnog postupka. Cilj zakona je i usklađivanje propisa kojima se uređuje istraživanje nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju sa propisima Evropske unije.

U obrazloženju Predloga zakona o izmenama obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju navedeno je da predložena rešenja prvenstveno imaju za cilj da otklone uočene nedostatke terminološke prirode i da na taj način omoguće efikasniju primenu i preciznije tumačenje važećeg Zakona.

Nakon kraće diskusije, članovi Odbora odlučili su da prihvate oba predloga zakona.

37. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije održanoj 21. jula 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su i prihvatili Predlog zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, u načelu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Predloge zakona obrazlagao je Zoran Ilić, v.d. pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Tokom svog izlaganja, Ilić je istakao da Predlog zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju prvenstveno predviđa unapređenje nivoa bezbednosti u transportnom sistemu Srbije u cilju obezbeđivanja nezavisne i pouzdane istrage u slučaju udesa, ozbiljnih nezgoda i nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, istaknuto je da Predlog predviđa rešenja koja imaju za cilj otklanjanje uočenih nedostataka terminološke prirode čime se omogućava efikasnija primena i preciznije tumačenje važećeg Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011).

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država ima za cilj dugoročni pravni osnov za dalje unapređenje odnosa između dve države, kojim se uređuju odnosi u oblasti vazdušnog saobraćaja između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, zaključio je pomoćnik ministra.

25. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva su na sednici od 21. jula 2015. godine razmatrali položaj tražilaca azila sa aspekta njihovog socijalnog zbrinjavanja.

Predsednica Odbora dr Vesna Rakonjac istakla je da je cilj sednice da se članovi Odbora upoznaju sa trenutnom situacijom na terenu kako bi Odbor, u okviru svojih nadležnosti, mogao da reaguje. Takođe, Odbor je spreman i da se na terenu upozna sa kriznim žarištima, kao i da se obrati Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kako bi se se pri lokalnim samoupravama formirali timovi za delovanje na terenu, posebno imajući u vidu predstojeću zimu i očekivan porast broja migranata, istakla je Rakonjac.

 

Predstavnik Komesarijata za izbeglice i migracije, Ivan Gerginov, predstavio je Odboru istorijat, rad Komesarijata, smeštajne kapacitete centara za prihvat, ali i trenutnu situaciju na terenu. On je istakao da se institut azila najčešće zloupotrebljava, jer Srbija nije konačno odredište najvećeg broja migranata. Do 30. juna ove godine beleži se povećanje broja migranata i tražilaca azila, te je Vlada oformila Radnu grupu koja prati tokove migracija i radi na odgovoru na ovaj izazov, istakao je Gerginov. Dnevno oko 1.000 ljudi pređe granicu sa Makedonijom, a u centru u Preševu se prihvati 700-800 ljudi, koji, u najvećem broju slučajeva idu ka granici sa Mađarskom, a ne ka prihvatnim centrima. Do sada je 37.931 osoba izrazila nameru za azilom, od čega je 3.121 lice maloletnik, uglavnom bez pratnje.

Ljubinka Mitrović iz UNHCR-a istakla je da je, po podacima dobijenim od Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka 2015. godine 54.000 ljudi izrazilo nameru da zatraži azil u Srbiji. Ona je ocenila da su 95 odsto njih izbeglice, imajući u vidu da dolaze uglavnom iz Sirije, Avganistana i Somalije, zemalja koje generišu najveći broj izbeglih. Ona je ponovila spremnost UNHCR-a da pruži pomoć Srbiji da obezbedi sistem profilisanja ovih osoba, kako bi se ustanovilo da li su migranti ili azilanti, kao i pomoć pri uspostavljanju funkcionalnog sistema azila u skladu sa međunarodnim standardima. Ova organizacija pruža pomoć domaćim institucijama u odgovoru na humanitarne potrebe izbeglica, dodala je Mitrović.

O situaciji na terenu i problemima sa kojima se suočavaju migranti, ali i odgovoru državnih organa na njihov povećan broj, govorili su Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.

U raspravi koja je usledila razmenjena su mišljenja o situaciji koja će nastati u narednim mesecima, kada se vremenske prilike budu pogoršale, situaciji koja će nastati odlukom Mađarske da podigne zid na granici sa Srbijom, o ugroženosti maloletnika bez pratnje koji su tražioci azila, o situaciji u Beogradu, Subotici i Kanjiži i eventualnom otvaranju trijažnih centara za prihvat migranata, potrebi donošenja migracione politike, izradi novog zakona o azilu, kao i o budućim aktivnostima nadležnih organa, imajući u vidu da je procenjeno da se talas migranata neće smanjivati do kraja godine.

Članovi Odbora su na kraju sednice odlučili da 24. jula 2015. godine posete Suboticu, kao i da održavaju sednice Odbora posvećene ovoj temi na svaka dva meseca.

23. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 21. jula 2015. godine, razmotreni su u načelu Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju i Predlog zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koje je podnela Vlada.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić je, obrazlažući Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, istakao da se izmene odnose na na broj ispitnih ispitnih rokova i finansiranje studija iz budžeta po isteku redovnog trajanja studija.

Nakon duže rasprave, Odbor je odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati u načelu Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju.

Obrazlažući članovima Odbora Predlog zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ministar Verbić je naveo da se predložene izmene odnose na brisanje odredbi kojima se na poseban način uređuje vreme prestanka radnog odnosa nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u odnosu na ostale zaposlene u ustanovi, kako bi se obezbedilo da svi zaposleni pod istim uslovima ostvaruju pravo na prestanak radnog odnosa i pravo na odgovarajuću penziju.

Članovi Odbora su, nakon rasprave, odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati u načelu Predlog zakona o izmeni zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 21.07.2015.