Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPRAVNI SUD: U postupku javne nabavke "Prokop" prekršen član 23 Zakona o javnim nabavkama


Ugovor između Železnica Srbije i preduzeća Energoprojekt o izgradnju i rekonstrukciji železničke stanice "Prokop" zaključen je na protivzakonit način, presudio je Upravni sud, saopšteno je iz Koalicije za nadzor javnih finansija.

Upravni sud doneo je presudu kojom se uvažava tužbeni zahtev Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, građanskog nadzornika u javnoj nabavci "Prokop", i poništava rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki od 04.07.2014. godine.

Presudom II-9 U. 10959/14 Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki naloženo je da donese novo i na zakonu zasnovano rešenje, u skladu sa pravnim shvatanjem i primedbama Upravnog suda.

Sud je presudio da je u postupku javne nabavke "Prokop" prekršen član 23 Zakona o javnim nabavkama("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015).

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015)

Zaštita integriteta postupka

Član 23

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, pripremi konkursne dokumentacije ili pojedinih njenih delova, i sa njim povezano lice ne može nastupati kao ponuđač ili kao podizvođač ponuđača, niti može sarađivati sa ponuđačima ili podizvođačima prilikom pripremanja ponude.

Naručilac će odbiti ponudu u slučaju iz stava 1. ovog člana i ako je ponuđač, odnosno podnosilac prijave neposredno ili posredno dao, ponudio ili stavio u izgled neku korist ili pokušao da sazna poverljive informacije ili da na bilo koji način utiče na postupanje naručioca u toku postupka javne nabavke.

Način utvrđivanja okolnosti iz stava 2. ovog člana uređuje se internim planom iz člana 21. ovog zakona.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana naručilac je dužan da odmah preduzme mere predviđene internim planom i obavesti nadležne državne organe.

Presudu II-9 U. 10959/14 od 12.06.2015. godine možete pogledati ovde

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.07.2015.