Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA I ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: Izjednačavaju se prava zaposlenih u javnim agencijama sa pravima državnih službenika kako bi se postigao cilj reforme, odnosno ista plata za isti rad u javnom sektoru


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama i Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

U javnim agencijama će biti uspostavljen obavezni javni konkurs pri zapošljavanju i provera znanja kandidata u cilju profesionalizacije i odabira najboljih kadrova, predviđeno je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama.

Poslanici su usvojili i Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji utvrđuje način postepenog prilagođavanja plata u javnim agencijama sa platama državnih službenika.

U pogledu naknade troškova i drugih primanja izjednačavaju se prava zaposlenih u javnim agencijama sa pravima državnih službenika kako bi se i konačno postigao cilj reforme, odnosno ista plata za isti rad u javnom sektoru. Izmene Zakona o javnim agencijama treba da omoguće jačanje stručnosti članova upravnog odbora agencije i njenog direktora, pa se propisuje da se oni imenuju na te funkcije sa ograničenim trajanjem i brojem mandata uz uslov da imaju devet, odnosno pet godina radnog iskustva iz oblasti rada agencije.

Direktor agencije ne može da bude funkcioner političke stranke, a novim rešenjima biće uspostavljena bolja kontrola i raspored prihoda. Višak prihoda može biti usmeren ili na razvoj agencije ili se vraća u budžet Srbije, tako da se višak prihoda ne sme više koristiti na netransparentno uvećanje plata pojedinaca. Predložena rešenja treba da uspostave mehanizam za sprečavanje sukoba interesa zaposlenih.

Kada je reč o novom zakonu o platama u javnim agencijama, one će se usklađivati sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016 i 113/2017) i platama drugih zaposlenih u javnom sektoru i biće napušten režim utvrđivanja zarada na osnovu elemenata iz Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017). Pravila za određivanje plata zaposlenih u javnim agencijama određena su sistemskim zakonom o platama, a njihova razrada u ovom zakonu podrazumeva da osnovica za obračun plata ne može biti veća od osnovice koju će utvrđivati Narodna skupština Republike Srbije u Zakonu o budžetu za svaku budžetsku godinu.

Primenom propisanog sistema merila za svrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede odrediće se koeficijenti posla kojima će se izraziti njihova vrednost i uporedivost sa vrednostima drugih poslova u javnom sektoru, a cilj je da se dođe do ujednačavanja vrednosti poslova sa drugim delovima javnog sektora koji podležu jedinstvenom uređenju plata. Biće uvažena i specifičnost obavljanja određenih poslova u ovom delu javnog sektora koji se na tržištu mogu vrednovati znatno više, čime mogu uticati na nedostatak stručnog kadra, tako što se propisuje mogućnost uvođenja korektivnog koeficijenta i veće plate za te kadrove.

Izvor: Vebsajt Danas, 20.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija