Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I O DRŽAVNOJ UPRAVI: Bolja primena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje javnosti, kao i efikasniji rad opština i gradova


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se postiže bolja primena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje javnosti, kao i efikasniji rad opština i gradova.

Uključivanjem u postupak pripreme investicionog dela budžeta lokalne samouprave i građani će imati mogućnost da kažu šta da se gradi, a javnost će biti uključena u sam postupak pripreme zakona, strateških i drugih dokumenata.

Važna novina je da će pet odsto ukupnog broja građana sa biračkim pravom biti dovoljno da se pokrene građanska inicijativa.

Zakonom je predviđeno i da je 24 časa minimalan rok za sazivanje sednice Skupštine opštine, odnosno Skupštine grada, čime se sprečava zloupotreba ovlašćenja u pogledu neprimerenog roka za sazivanje sednica skupština, što omogućava njihov bolji rad.

Broj lokalnih funkcionera zavisiće od broja stanovnika opštine ili grada, a uređuje se i položaj mesnih zajednica u težnji da one budu mesto gde će se prepoznati problemi i razgovarati o potrebama građana.

Opštine i gradovi se podstiču na saradnju i zajedničko obavljanje poslova poput komunalnih i inspekcijskih.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi kojim se uređuje međuopštinska saradnja kada opštine u obavljanju poverenih poslova nisu u mogućnosti da te poslove samostalno izvršavaju.

Zakon, između ostalog, propisuje i da su organi državne uprave dužni da obezbede uslove za učešće javnosti u toku pripreme nacrta zakona, drugih propisa i akata. Ministarstva i posebne organizacije dužni su da obaveste javnost na svojoj internet stranici i portalu E-uprave o otpočinjanju izrade nacrta zakona, pri čemu objavljuju i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena.

Izvor: Vebsajt Vlade i Danasa, 20.06.2018.
Naslov: Redakcija