Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Narodna skupština RS: Usvojeni Zakon o odbrani od grada, Zakon o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima i Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima


Poslovi protivgradne zaštite će u buduće biti u nadležnosti Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZO), predviđeno je Zakonom o odbrani od grada i Zakonom o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, koje je 19. juna 2015. godine usvojila Skupština Srbije.

Skupština je usvojila i Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima.

Poslovi protivgradne zaštite su do sada bili u nadležnosti MUP-a, odnosno Sektora za vanredne situacije, a izmenama Zakona o ministarstvima predviđeno je da se oni vrate u nadležnost RHMZO, što je bio slučaj do 2011. godine.

RHMZO će od Sektora za vanredne situacije preuzeti zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje nadležnosti u oblasti protivgradne zaštite.

U obrazloženju tih zakonskih rešenja, Vlada Srbije je navela da su od samog početka funkcionisanja protivgradne zaštite u okviru MUP-a postojali problemi, a da je najveći nastao zbog nemogućnosti finansiranja angažovanja i rada strelaca i nabavke protivgradnih raketa.

"Sistem protivgradne zaštite je nedovoljno efikasno funkcionisao u MUP-u zbog niza problema koji su se javili, jer nije bilo jasnog normativnog okvira za njegovo funkcionisanje u jednom specificnom sistemu kakav je MUP. Sistem protivgradne zaštite ni u jednoj državi nije u nadležnosti MUP-a", piše u obraloženju.

Zakonom o odbrani od grada se kao subjekti sistema odbrane od grada označavaju organi državne uprave, organi autonomnih pokrajina i jedinice lokalne samouprave, a koji obezbeđuju uspostavljanje i funkcionisanje jedinstvenog sistema odbrane od grada na teritoriji Srbije.

Propisane novčane kazne za kršenje zakona kreću se od 10.000 dinara do miliona dinara.

Novčana kazna od 100.000 dinara do miliona dinara predviđena je za pravno lice ako ograniči prolaz lica koje se bave odbranom od grada i transport raketa do radarskog centra ili lansirne stanice, odnosno ako izvodi radove u zaštitnoj zoni radarskog centra ili lansirne stanice koji sprecavaju radarska merenja ili dejstva raketama.

Vlada Srbije predlozila je da se predloženi zakoni donesu po hitnom postupku, kako bi sistem protivgradne zaštite funkcionisao u punom kapacitetu i kako bi se izbegle štetne posledice po život i zdravlje ljudi, kao i po rad samih organa i organizacija usled novih elementarnih nepogoda.

Zakonom o zapaljivim i gorivnim tečnostima i zapaljivim gasovima predviđaju se uslovi za postavljanje, izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju, kao i korišćenje prostorija, postrojenja i objekata za proizvodnju, preradu, skladištenje, držanje i promet tih materija, čime će biti stvoren neophodni stepen bezbednosti.

U odnosu na važeće zakonsko rešenje ovim zakonom nije obuhvaćen transport zapaljivih i gorivih tečnosti, zapaljivih gasova koji je regulisan drugim propisima, kao ni eksplozivne materije. Stavljanje u promet zapaljivih i gorivih tečnosti, zapaljivih gasova nije predmet usklađivanja ovog zakona i obavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije.

Novim zakonom, koji će zameniti postojeći iz 1977. godine, uređena je oblast rukovanja zapaljivih tečnosti i gasova, kontrola u procesu proizvodnje, skladištenje, njihova distribucija, kao i inspekcijski nadzor i mere i kaznene odredbe protiv prekršilaca zakonskih odredbi.        

Izvor: Vebsajt Tanjug, 19.06.2015.