Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Potpisan ugovor o saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale i Agencije za lekove i medicinska sredstva: Uslađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u procesu pridruživanja


Direkcija za mere i dragocene metale Ministarstva privrede i Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije potpisale su 18. juna 2015. godine sporazum o poslovnoj saradnji.

Ovaj sporazum ima za cilj da formalizuje odnos između ove dve referentne institucije Republike Srbije na poslovima od zajedničkog interesa u oblasti metrologije i merila koja se koriste kao medicinska sredstva kao i da postavi osnove buduće saradnje. U tu svrhu, predviđeno je povezivanja i objedinjavanje resursa u oblastima od zajedničkog interesa kako bi se doprinelo kvalitetnijem rešavanju stručnih i poslovno-tehničkih problema, a naročito u oblasti primene pomenutih merila odnosno medicinskih sredstava.

 

Takođe, ovaj sporazum ima poseban značaj imajući u vidu značajne obaveze Direkcije i Agencije u evropskim integracijama Republike Srbije i radu na harmnonizaciji sa pravnim tekovinama Evropske unije u kontekstu pregovora i pristupanju naše zemlje EU. Konačno, on predviđa saradnju prilikom obavljanja sistematske i vanredne kontrole tržišta za medicinska sredstva.

Izvor: Vebsajt Direkcija za mere i dragocene metale, 18.06.2015.