Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Nacrt zakona o izvršenju i obezbeđenju: Javna rasprava traje do 1. Jula 2015.godine. Nacrt predviđa mogućnost ulaganja žalbe u svakoj fazi postupka izvršenja, komlikovan postupak dostave i prekid postupka po sili zakona kod predmeta koji su u radu suda duže od dve godine


Ako bude usvojen Nacrt zakona o izvršenju i obezbeđenju u predloženoj formi, najveći ceh platiće upravo građani. Ovo bi, u najkraćem, bila suština kritika Komore izvršitelja na pomenuti nacrt, koji će do 1. jula 2015. godine biti na javnoj raspravi. Potom ide na Vladu, pa pred poslanike.

Kada je uvođena profesija izvršitelja, ideja je bila da se postupak izvršenja ubrza, skrati i bude efikasniji. Srbija je pre toga plaćala velike odštete na ime izgubljenih sporova pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, upravo zbog neefikasnih izvršenja. Odmah pošto je zakon stupio na snagu 2012, formirana je radna grupa za njegove izmene. Urađeno je više verzija izmena, ali je ova, poslednja, stigla do javne rasprave, koja traje tri meseca i u kojoj se čulo mnogo zamerki od izvršitelja, advokata, sudija, Udruženja banaka, Saveta stranih investitora...

- Veliku nedoumicu stvara predloženi set pravnih lekova, koji je korak unazad u odnosu na postojeće rešenje - kaže Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore izvršitelja. - Nacrt predviđa mogućnost ulaganja žalbe u svakoj fazi postupka izvršenja, na svaku odluku suda ili izvršitelja. Ako se ima u vidu da se u sudovima u velikim gradovima, pre svega u Beogradu i Novom Sadu, zbog pretrpanosti poslom, na odluku suda čeka i po nekoliko meseci, pa i godinu dana, jasno je da će predložena rešenja usporiti i poskupeti proces izvršenja. Destimulativno će delovati na poverioce, ali i na investicionu klimu i privredni ambijent.

Od kad su uvedeni izvršitelji, izvršni postupak je skraćen sa 635 na 100 dana. Druga primedba Komore je to što predložena rešenja zadržavaju sistem paralelne nadležnosti suda i izvršitelja u oblasti sprovođenja izvršenja.

- Tri godine, koliko postoje, bilo je dovoljno da se uspostavi mreža izvršitelja na teritoriji cele zemlje i da se kancelarije tehnički opreme. Ceo sistem funkcioniše, postupci izvršenja se odvijaju bez sistemskih poteškoća, veća je finansijska disciplina, naročito u oblasti komunalnih usluga. Mislimo da nije celishodno nadalje opterećivati ionako zatrpane sudove, poslovima koji nisu sudijski. U tom slučaju postupak izvršenja, koji je po svojoj prirodi izuzetno skup, prestao bi da bude namet za budžet, a dosadašnja izdvajanja mogla bi da budu preusmerena za druge namene - kaže Trešnjev.

U Komori izvršitelja kažu da su sve pisane primedbe poslali radnoj grupi, i podsećaju da manje od 10 odsto stanovništva ne izmiruje redovno svoje obaveze.

U nacrtu je predviđen i veoma komlikovan postupak dostave. Pisci nacrta poveli su se za velikim brojem prigovora dužnika da nisu obavešteni na vreme o dugovanju. Praksa je pokazala da je većina njih, u stvari, pokušala da izbegne primanje rešenja o izvršenju, misleći da će time izbeći i izvršenje. Nacrt predviđa obavezan pokušaj lične dostave rešenja o izvršenju pre isticanja na oglasnu tablu suda. Ovo će, umesto dosadašnje mogućnosti slanja poštom, koje je koštalo 48 dinara, dužnike sada koštati 1.000 dinara.

Takođe, prelazne i završne odredbe zakona stvaraju visok stepen pravne nesigurnosti. Nacrt predviđa prekid postupka po sili zakona kod predmeta koji su u radu suda duže od dve godine. Reč je o više od 1,8 miliona starih, mahom komunalnih predmeta. Poverilac ima rok od 30 dana da predloži nastavak postupka, a ako to ne uradi, postupak se obustavlja. Ovo možda jeste efikasan način da se broj starih predmeta smanji, ali se u nepovoljan položaj dovode poverioci koji su preduzeli sve što je bilo u njihovoj moći da ostvare potraživanje. Njihovi predmeti okončaće se po sili zakona, zbog neažurnosti sudova u izvršnoj materiji - navodi Trešnjev.

Izvor: Vebsajt Novosti, 19.06.2015.