Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UVOĐENJE CENTRALNOG SISTEMA ZA SUDSKE TAKSE: Automatsko rasknjižavanje uplata kroz sistem, te više neće postajati potreba za dostavljanjem uplatnica kao dokaza o uplati za sve takse razrezane na ovaj način. Predviđeno je automatsko dodeljivanje jedinstvenog poziva na broj od strane AVP sistema za svaku razrezanu taksu


Projekat "Vladavina prava" Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Ministarstvom pravde, Visokim savetom sudstva, Vrhovnim kasacionim sudom i Pravosudnom akademijom, sproveo je izmene u programu za automatsko vođenje predmeta u osnovnim i višim sudovima (AVP), a koje se odnose na sudske takse.

Istovremeno, u saradnji sa Upravom za trezor Ministarstva finansija uveden je Centralni sistem za sudske takse – CSST, koji će omogućiti automatsko rasknjižavanje uplata kroz sistem, te više neće postajati potreba za dostavljanjem uplatnica kao dokaza o uplati za sve takse razrezane na ovaj način. Da bi ova funkcionalnost bila omogućena, predviđeno je automatsko dodeljivanje jedinstvenog poziva na broj od strane AVP sistema za svaku razrezanu taksu.

Shodno navedenom, neophodno je da se prilikom uplate svake takse razrezane na ovaj način, uplata vrši pozivom na navedeni jedinstveni broj, te da se nove takse ubuduće ne uplaćuju unapred i na stari poziv na broj.

To dalje znači, da se svaka nova taksa razrezana na ovaj način mora uplatiti na tačno navedeni poziv na broj, kako bi mogla automatski da se rasknjiži. Pri tome se posebno mora imati u vidu da taksa, kao i opomena i kaznena taksa imaju svoj poziv na broj, te se ne može izvršiti jedinstvena uplata na isti poziv na broj. Kada su u pitanju stare takse način uplate ostaje nepromenjen i u tim situacijama potrebno je sudu dostaviti dokaz o uplati.

Jedinstveni poziv na broj predstavlja broj sastavljen od osamnaest cifara na sledeći način: 2 cifre (AA) kontrolni broj po modelu 97; 3 cifre (BBB) broj suda iz šifarnika sudova; 3 cifre (VVV) šifra upisnika iz šifarnika upisnika; 7 cifara (GGGGGGG) broj predmeta; 2 cifre (DD) godina i 6 cifara (ĐBĐBE) inkrementalni broj koji dodeljuje sistem (npr. 26-015-107-0000152-18-1).

Imajući u vidu značaj ovih izmena, Ministarstvo pravde će na svojoj internet prezentaciji istaći navedeno radi šireg upoznavanja opšte javnosti i drugih državnih organa.

Za sva dodatna pitanja, možete kontaktirati tehničku podršku koji će pružati USAID-ov projekat Vladavine prava na e-mail adresu: takse@rolps.org.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 19.05.2020.
Naslov: Redakcija