Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DOSTUPNO SAMOSTALNO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PREPIS LISTA NEPOKRETNOSTI


Samostalno podnošenje zahteva za prepis lista nepokretnosti za imovinu, koje je uvođenjem vanrednog stanja bilo preusmereno na advokatske kancelarije, projektne biroe ili notare, ponovo je omogućeno građanima.

Iako joj je prošle nedelje na šalteru novosadskog katastra rečeno da zahtev za izdavanje lista nepokretnosti ne može podneti sama, nego preko ovlašćenog pravnog posrednika, Željki Jorgić Đokić je ta mogućnost vraćena. Na taj način, kako kaže, neće morati plaćati za dodatnu uslugu zastupanja, a papir izdat u katastru, umesto onlajn, neophodan joj je za odobravanje stambenog kredita.

"Svako može od nas da ukuca broj parcele i sve određene podatke i da pristupi elektronskoj bazi podataka u službi za nepokretnost, i da vidi sve podatke u svakoj nepokretnosti. Ja sam to mogla za svoju nepokretnost, može to da se i odštampa, međutim, tako dobijeni podaci nemaju snagu javne isprave. Konkretno ne mogu nigde da se koriste kao dokazno sredstvo, banke ih ne priznaju i bankar može da pristupi isto, ali oni ih ne priznaju. Naprotiv, oni traže, bar u ovim bankama u kojima sam bila, traže list nepokretnosti neki stariji, da bi počeli uopšte postupak odlučivanja o davanju kredita i traže novi prepis lista nepokretnosti koji ne sme biti stariji od 24 sata od dana kad donesu odluku o odobravanju kredita", kaže Željka Jorgić Đokić.

Uvođenje profesionalnih zastupnika bilo je rešenje kako bi se izbegle gužve u katastru, a korisnicima su na raspolaganju e-šalter i info centar i nakon ukidanja vanrednog stanja. Banke su se pridružile korišćenju e-šaltera tokom vanrednog stanja, a svi dokumenti dostupni su u digitalnom obliku, što olakšava komunikaciju između građana i institucija, navode u katastru.

"Banke su naši profesionalni korisnici i oni imaju uvid u našu bazu podataka, na najažurnijem nivou. Do sada je bilo moguće da građani koriste list nepokretnosti star do šest meseci. Uvidom u našu bazu podataka dobija se informacija o podacima iz lista nepokretnosti koji su ažurni na tri dana. Dakle, zaista je potrebna jedna promena svesti, pre svega kod onih koji su korisnici listova nepokretnosti, dakle onima kojima su građani nosili do sada te listove nepokretnosti, da oni sami dođu do tih podataka", napominje Maja Radović RGZ u Beogradu.

Tokom protekle nedelje, došlo je do zloupotrebe te odluke, pa su se dokumenta kod profesionalnih korisnika naplaćivala po ceni od čak 50 evra. Zbog toga je odlučeno da se ubuduće dokumenta izdaju isključivo po ceni republičke administrativne takse, kao i da se usluga štampanja ne naplaćuje. Sve buduće zloupotrebe naplate takse u većem iznosu, potrebno je prijaviti nadležnima.

Izvor: Vebsajt RTV, 19.05.2020.
Naslov: Redakcija