Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KVALITETU JAJA: Uvođenje novih deklaracija na jajima biće odloženo do 1. januara 2020. godine


Primena novog Pravilnika o kvalitetu jaja ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019 - dalje: Pravilnik), koji podrazumeva da svako jaje u prodaji mora da bude obeleženo kodom od niza slova i brojeva koji ukazuju na to kako je uzgajana koka koja ga je snela i na kojoj farmi, odložena je za 1. januar 2020. godine, saznaje se u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pravilnik je, podsetimo, donet krajem januara, za izvoznike je počeo da važi od 14. februara, dok je ostalim proizvođačima prvobitno ostavljen rok do 1. jula da se usklade sa novim uslovima za klasifikaciju, pakovanje i deklarisanje jaja. Ministarstvo je ovaj rok pomerilo za šest meseci na zahtev domaćih farmera.

Podsetimo, sa novim Pravilnikom prestaje da važi dosadašnja klasifikacija jaja u sedam klasa (SS, S, A, B, C, D i E), a uvodi se razvrstavanje u dve klase kvaliteta - A i B, pri čemu u prometu mogu biti samo ona A klase, dok su jaja B klase namenjena isključivo za industrijsku proizvodnju.

Dalje, jaja A klase se prilikom stavljanja u promet klasiraju u četiri grupe prema težini - S, M, L i XL, dok će svako jaje na ljusci morati da ima odštampan broj - 0, 1, 2 ili 3, koji ukazuje na to kako je jaje proizvedeno, zatim oznaku države porekla, kao i broj farme na kojoj je jaje proizvedeno.

Iz Poslovne zajednice za živinarstvo potvrđuju da su zatražili pomeranje roka jer još nisu spremni da tržištu isporučuju jaja sa potpuno novim načinom deklarisanja.

- Nakon 30 godina rada po jednim pravilima, novi Pravilnik uvodi drastično drugačije označavanje za šta je potrebno obezbediti posebne uslove, prostorije i opremu. Rok od pet meseci da se to uradi je kratak, zato smo tražili odlaganje primene Pravilnika do nove godine. Tražili smo i da se numerička oznaka proizvođača sa predviđenih 13 skrati na pet cifara, zbog ušteda u štampanju, kao i definisanje još nekih finesa u Pravilniku - rekao je Rade Škorić, direktor Poslovne zajednice za živinarstvo.

On dodaje da je za sledeću sedmicu zakazan sastanak u Upravi za veterinu, zajedno sa trgovcima koji takođe moraju da se prilagode promenama, nakon čega će konačno biti poznato u čemu im je sve Ministarstvo izašlo u susret.

 Šta sadrži kod na jajetu:

 • broj koji označava način uzgoja koka nosilja
 • država porekla (za Republiku Srbiju - RS)
 • broj objekta u kome se uzgajaju koke nosilje

 Značenja broja o načinu uzgoja:

 • 0 - jaja iz organskog uzgoja
 • 1 - jaja iz slobodnog uzgoja (koke imaju stalan pristup otvorenom prostoru)
 • 2 - jaja iz podnog uzgoja (kokoši se drže u živinarniku)
 • 3 - jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja

Klase jaja po kvalitetu

 • A klasa - sveža jaja, stara do 28 dana i čuvaju se na temperaturi do pet stepeni
 • B klasa - namenjena industrijskoj proizvodnji, prehrambenoj ili neprehrambenoj industriji

 Oznake za težinu:

 • XL - vrlo velika: težine od 73g i veća
 • L - velika: težine od 63g do 73g
 • M - srednja: težine od 53g do 63g
 • S - mala: jaja težine ispod 53g

 Sadržaj deklaracije na pakovanju:

 • datum pakovanja
 • klasa jaja i težinska grupa
 • rok trajanja
 • trgovačko ime ili oznaka
 • način uzgoja koka nosilja
 • informacija za potrošača da se jaja moraju držati na odgovarajućoj temperaturi
 • obrazloženje proizvođačkog koda koji se nalazi otisnut na jaje
 • veterinarski kontrolni broj objekta za pakovanje jaja
 • naziv i adresa proizvođača i/ili objekta za pakovanje jaja ili prodavca
 • broj komada jaja
 • način hranjenja koka nosilja
Izvor: Vebsajt Kurir, S.Đ., 17.05.2019.
Naslov: Redakcija