Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Na polaganje vožnje kandidati u nekim gradovima čekaju i po pola godine, jer nema licenciranih ispitivača iz MUP-a


Nekoliko hiljada budućih vozača u Srbiji čeka i po šest meseci na polaganje vozačkog ispita za B kategoriju, a glavni razlog za ovakvu situaciju u auto-školama je nedostatak licenciranih ispitivača u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), čije je prisustvo neophodno tokom polaganja vožnje.

Najgora situacija je u Novom Sadu, gde trenutno na polaganje praktičnog dela vozačkog ispita čeka više od 1.700 kandidata, kao i u gradovima poput Zaječara i Bora, u kojima nema nijednog licenciranog ispitivača u MUP, zbog čega se po tri meseca ne održi nijedan vozački ispit.

Mladen Rašeta, sekretar Privredne komore auto-škola Srbije, kaže da kandidati u auto-školama na polaganje vožnje, zavisno od grada do grada, čekaju i po pola godine.

- Jedini razlog što nekoliko hiljada ljudi mesecima čeka na polaganje vozačkog ispita jeste manjak ispitivača sa licencom u MUP. Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019 - dalje: Zakon) je obavezno da na svakom ispitu bude po jedan licencirani ispitivač iz MUP i po jedan iz auto-škole. Dok u auto-školama ima oko 800 ispitivača, u MUP ih ima nešto više od 100, što u praksi znači da bi MUP trebalo da ima mnogo više da bi mogli da ispitaju sve kandidate. U Novom Sadu kandidati na polaganje praktičnog dela ispita čekaju pet-šest meseci, u Nišu po tri-četiri meseca, dok u Zaječaru MUP uopšte nema ispitivače, tako da nekoliko meseci auto-škole nisu mogle da organizuju nijedan ispit jer nema ko da ispita njihove kandidate - objašnjava Rašeta i dodaje da se kandidati žale auto-školama, iako one nisu krive za gužve i s tim problemom nemaju nikakve veze.

On ističe da je rešenje za smanjenje čekanja na polaganje vožnje u povećanju broja licenciranih ispitivača u MUP ili promena Zakona kojom bi se omogućilo da na ispitu ne bude obavezno prisustvo ispitivača iz MUP-a.

- Kompletnu obuku sa teorijskim ispitom kandidat završi najduže za tri meseca i onda na praktični ispit čeka nekoliko meseci. Na jednom praktičnom ispitu može da polaže najviše sedam kandidata jer se ne može više postići za dan. Zakonom bi moglo da se omogući da, umesto ispitivača iz MUP, na ispitu budu prisutni nezavisni licencirani ispitivači iz drugih auto-škola - ističe Rašeta.

Predsednik Udruženja auto-škola Novog Sada Milan Mudrinić potvrđuje da u tom gradu na polaganje vožnje za B kategoriju čeka više od 1.700 kandidata, iako je njihovo zakonsko pravo da dobiju vozačku dozvolu.

 - U Novom Sadu radi svega šest ispitivača iz MUP-a, a imamo 55 auto-škola, za razliku od Beograda, koji ih ima duplo više i pet puta više ispitivača. Zato se u Novom Sadu na polaganje ispita za B kategoriju čeka od četiri meseca pa naviše. Kandidati i roditelji nas svaki dan opsedaju, ali su konačno shvatili da je ključ rešenja MUP, koji mora da obezbedi veći broj ispitivača ili da inicira promenu Zakona. Interes građana je najbitniji i država mora da ispuni svoje zakonske obaveze i građanima omogući da dobiju vozačku dozvolu - kaže Mudrinić.

Izvor: Vebsajt Kurir, Slavica Tomčić, 19.05.2019.
Naslov: Redakcija