Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, SPROVOĐENJU, IZDAVANJU SERTIFIKATA I POSTUPKU VOĐENJA EVIDENCIJE ZA KRATKE PROGRAME STUDIJA: Srednjoškolac, student ili svršeni student može se za kraće vreme usmeriti na one discipline koje su neophodne za određenu vrstu posla. Reč je obuci koja bi trajala od tri do 18 meseci


Kratki programi studija zamišljeni su tako da se osoba – srednjoškolac, student ili svršeni student može za kraće vreme usmeriti na one discipline koje su neophodne za određenu vrstu posla, rekao je profesor Hasan Hanić iz Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje još krajem marta doneo je Pravilnik o organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencije za kratke programe studija ("Sl. glasnik RS", br. 32/2019 - dalje: Pravilnik).

Pravilnik je stupio na snagu što znači da ćemo ubuduće moći da po ubrzanoj proceduri dobijemo onaj kadar za koji određeni poslodavac iskaže interesovanje.

"Prvi korak trebalo bi da naprave fakulteti i poslodavci zajedno, odnosno visoka škola ili univerzitet. Poslodavac ovde predstavlja svojevrsno telo koje akredituje takve kratke studijske programe", kaže profesor Hanić.

Najpre bi fakulteti trebalo da sagledaju potrebe tržišta rada i kažu koja su zanimanja deficitarna, navodi Hanić i ističe da se ovde radi o zahtevima za određene poslove i za određena konkretna radna mesta.

Prema njegovim rečima, postavka je da se osoba, srednjoškolac, student ili svršeni student može za kraće vreme usmeriti na one discipline koje su neophodne za određenu vrstu posla.

Reč je obuci koja bi trajala od tri do 18 meseci.

To su studijski programi koji prevashodno moraju biti stručno orijentisani, da sadrže i obezbede što više praktičnih znanja.

Profesor Hanić ukazuje da su trenutno najpopularnije informaciono-komunikacione tehnologije koje uključuju softver i programiranje.

"Jedan gimnazijalac koji je zainteresovan za ovu oblast može biti osposobljen bolje za kraće vreme nego neki fakultetski obrazovani čovek koji ima mnogo više znanja, ali ne može tako efikasno da se uključi i obavlja posao kao neko ko ima kombinaciju znanja", objasnio je profesor Hanić.

Ističe da je ideja da se kratki studijski program radi zajedno sa poslodavcima koji najbolje znaju zahteve određenih radnih mesta i da zajedno koncipiraju program i sadržaje.

Profesor navodi da je predviđena i praksa, tako da će oni koji se opredele za ove programe određeno vreme provoditi u kompaniji koja je naručilac određenog profila.

Na pitanje kada će početi prvi studijski programi, Hanić je rekao da to zavisi od fakulteta.

Izvor: Vebsajt RTS, 19.05.2019.
Naslov: Redakcija