Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG PRAVILNIKA O BEZBEDNOSTI DEČJIH IGRALIŠTA: Sva oprema moraće da bude usklađena sa standardima koji važe i za zemlje Evropske unije. Pokretni delovi moraju da budu zaštićeni, a od materijala treba da preovlađuju plastika i drvo. Obavezna će biti meka, gumirana podloga koja ublažava povrede prilikom pada. Igrališta će biti osvetljena, propisno obeležena, a na svakoj spravi će biti istaknuto za koji uzrast deteta je namenjena


Ko je dužan da zameni polomljene drvene konjiće, kome se roditelj obraća kada se dete povredi na penjalici i kako, uopšte, treba da izgleda dečje igralište na otvorenom da bi bilo bezbedno za zabavu najmlađih, sve je to prvi put biti propisano Predlogom pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta, koji se nalazi na javnoj raspravi.

Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede završio je rad na tekstu pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta, a do 25. maja biće organizovane javne rasprave u Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu i Beogradu. Do sada se na dečja igrališta primenjivao Zakon o bezbednosti proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009), kojim su bili definisani propisi koji se odnose na opremu za razonodu najmlađih. Bilo je, međutim, mnogo nepoznanica u praksi i problema koji su zahtevali poseban pravilnik: neodgovarajuća oprema koja nije u skladu s najsavremenijim standardima, pitanje održavanja igrališta i sprava, nedoumice oko nadležnosti.

Pravilnikom je sada jasno definisano ko je za šta odgovoran u vezi s bezbednošću dečjih igrališta, kaže Aleksandar Starčević, pomoćnik ministra privrede i šef Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Za igralište je odgovoran vlasnik. U najvećem broju slučajeva to je lokalna samouprava, mada ima i onih koja su napravljena u sklopu stambenih objekata i tada je vlasnik investitor. Takođe, definisano je da pregled igrališta vrše tela koja će imenovati Ministarstvo privrede. Oni će sprovoditi redovnu godišnju kontrolu igrališta, ali i vanrednu ukoliko se neka sprava polomi ili zameni. Nadležna inspekcija je tržišna, kada se radi o novom igralištu i opremi, a za ona koja su u upotrebi tržišna i komunalna. Dakle, ukoliko dođe do povrede deteta na igralištu ili ako uoče da je nešto od opreme polomljeno, roditelji se obraćaju jednoj od ove dve inspekcije– kaže Starčević.

Sva oprema na dečjim igralištima moraće da bude usklađena sa standardima koji važe i za zemlje Evropske unije, a njihov cilj je, pre svega, da onemoguće povređivanje dece. Pokretni delovi, tako, moraju da budu zaštićeni, a od materijala treba da preovlađuju plastika i drvo. Obavezna će biti meka, gumirana podloga koja ublažava povrede prilikom pada. Starčević dodaje da će igrališta biti osvetljena, propisno obeležena, a na svakoj spravi će biti istaknuto za koji uzrast deteta je namenjena.

Insistirali smo da to ne bude isključivo oprema na koju smo navikli na igralištima, poput tobogana i klackalica, već da ima i one koja kod dece razvija finu motoriku, kao što su razna užad, penjalice. Ni na jednoj spravi dete ne sme da bude u mogućnosti da se popne na visinu veću od tri metra zbog visine pada koja je limitirana standardom – ističe Starčević.

Igrališta koja se nalaze u blizini parkinga ili saobraćajnica obavezno će imati zaštitnu ogradu, a moraće da budu dostupna i deci s invaliditetom.

Neka dečja igrališta novijeg datuma već ispunjavaju većinu ovih standarda, ali ima mnogo onih koja će morati da idu na doterivanje. Pomoćnik ministra navodi da je vlasnicima, većinom lokalnim samoupravama, ostavljen rok od tri godine da prilagode igrališta novim propisima ili da ih zatvore i stave van upotrebe.

Zahtevaće dosta novca da se igrališta srede, ali moramo da se brinemo o najmlađim građanima. Ne znamo koliko tačno ima dečjih igrališta u Srbiji, i to je ono na čemu ćemo sada raditi: da napravimo preciznu evidenciju o tome, a od lokalnih samouprava ćemo tražiti da nam dostave plan njihovog sređivanja – ističe Starčević.

On dodaje da nema ni precizne evidencije o povredama na igralištima, ali su prema nekim podacima najproblematičnije bile penjalice i ljuljaške, budući da su se deca najčešće povređivala igrajući se na njima.

Poput dečjih igrališta, posebne pravilnike dobiće i dečje igraonice, zabavni parkovi i sportski tereni na otvorenom. U Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda već je počeo rad na izradi pravilnika kojim se reguliše bezbednost dečjih igraonica. Kako objašnjava Starčević, taj dokument oslanjaće se na postojeća rešenja koja su se pokazala kao dobra u zemljama EU, a regulisaće pitanja bezbednosti opreme u dečjim igraonicama, broja dece koja u njoj mogu da borave, ventilaciju, osvetljenje...

Izvor: Vebsajt Politika, Jelena Čalija, 16.05.2018.
Naslov: Redakcija