Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Primena Zakona počinje 1. juna 2017. godine. Zakon daje veća ovlašćenja policijskim službenicima koji će raditi analize rizika i te procene će uključivati i mogućnost da nasilnika udalje iz kuće, čak i ako je vlasnik nekretnine da bi zaštitili žrtvu


Novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon) počeće da se primenjuje od 1. juna 2017. godine i pružiće značajan doprinos da se kao društvo ozbiljno uhvatimo u koštac sa ovim problemom, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

Stefanović je istakao da Zakon daje veća ovlašćenja policijskim službenicima koji će raditi analize rizika i te procene će uključivati i mogućnost da nasilnika udalje iz kuće, čak i ako je vlasnik nekretnine da bi zaštitili žrtvu.

Ministar je dodao da će zatim kroz tužilačku istragu i sudski proces da se dođe do odgovarajućih rešenja.

On smatra da je Zakon dobro rešenje, koje će u praksi dovesti do smanjenja nasilja i kojim će se poslati snažna poruka da Srbija ne toleriše nasilje i da nikada neće.

Naveo je i da je obuka koja se odvija za veći broj policajaca i sudija odličan primer kojim treba da se pokaže kako će to biti primenjeno u praksi na najbolji mogući način.

"Ovaj Zakon pored svog represivnog karaktera kao i sve mere koje se preduzimaju na zaštiti ljudi ima i svoju preventivnu funkciju. Mi želimo upozorenjima i dovoljnim radom sa potencijalnim izvršiteljima krivičnih dela da sprečimo da oni postanu izvršioci", rekao je Stefanović.

On navodi da ima dovoljno vremena da ljudi shvate da nasilje u porodici nije rešenje, ali i da se kao društvo suočimo sa tim da se to događa i u našoj zemlji, a ne nekim drugim ljudima ili porodicama.

Stefanović dodaje da je najvažnije da se ovim Zakonom pokaže da se ne sme igrati sa nasiljem i da nije rešenje da se neko pretuče jer to nikome ništa dobro nije donelo.

"Policijski službenici moraju da prođu dodatnu obuku, jer 400 ljudi mora da bude uključeno u novi proces, ali ne samo oni već i drugi službenici koji su se na terenu sretali sa ovim situacijama", rekao je ministar.

Stefanović je precizirao da je od početka godine do danas, u odnosu na isti period prošle godine, počinjeno 266 krivičnih dela manje, što pokazuje da su aktivnosti, koje su do sada preduzete u oblasti sprečavanja nasilja u porodici, dale određene rezultate.

"Očekujem da će nakon početka primene Zakona biti poslata još snažnija poruka da se nasilje u našoj zemlji ne toleriše i da ne postoji niko ko može da bude nasilan, da nekoga tuče i maltretira, a da za to prođe nekažnjeno ili blago kažnjeno", poručio je Stefanović.

Kako je rekao ne postoji ništa što nasilnika može da zaštiti, ni položaj, ni bogatstvo, ni funkcija, a ni pripadnost nekim organima koji sprovode ovaj Zakon.

"Nasilnik je nasilnik i za nas je najvažnije da to svaki čovek, koji učestvuje u sprovođenju Zakona, dobro shvati i zna", dodao je ministar policije.

Dekan Kriminalističko policijske akademije Goran Bošković istakao je da će kroz ove obuke policijski službenici biti bogatiji za još jedno novo iskustvo koje će im omogućiti da se efikasnije suprotstave i spreče nasilje u porodici.

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić ukazao je da ta institucija ima dobru saradnju sa KPA i Ministarstvom unutrašnjih poslova i da će kroz ove obuke biti učvršćena veza između lokalnih policija, tužilaštava i sudova, što je i suština za efikasnu primenu Zakona.

Izvor: Vebsajt RTV, 19.05.2017.
Naslov: Redakcija