Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Rok za zamenu papirnih vozačkih dozvola biometrijskim dokumentom je 10. jun 2017. godine. Cena zamene iznosi 1.576 dinara, a zahtev je moguće podneti i preko interneta. I posle 10. juna biće moguće izvaditi novu vozačku dozvolu, ali neće smeti da se vozi sa starom - papirnom, jer su predviđene kazne od 6.000 do 30.000 dinara, kazneni poeni i mogućnost zabrane upravljanja vozilom


Rok za zamenu starih vozačkih (papirnih) dozvola za nove biometrijske je 10. jun 2017. godine, i on neće biti produžavan, bez obzira na to što veliki broj vozača još nije ispunio ovu zakonsku obavezu.

- Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US) propisan je rok do koga stare vozačke dozvole važe za korišćenje u saobraćaju, a to je osam godina od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno 10.6.2017. godine. Rok važnosti starih vozačkih dozvola već je produžen 2014. godine za tri godine, a vozačke dozvole na novom obrascu počele su da se izdaju od 1. januara 2011. godine - rečeno je u MUP-u Srbije.

Stare vozačke dozvole moći će nesmetano da se zamenjuju za nove vozačke dozvole i posle 10. juna ove godine, ali je jasno da neće moći da se koriste za upravljanje motornim vozilima u saobraćaju.

Nadležni su više puta do sada apelovali da se ne čeka "poslednji momenat" da bi se izbegle gužve, kojih će, vrlo verovatno, biti.

Troškovi zamene stare za novu vozačku dozvolu iznose 1.576 dinara (255 dinara Zavodu za izradu novca, 621 dinar MUP Srbije i 700 dinara Republička administrativna taksa).

Rok važenja novih vozačkih dozvola je deset, a za lica starija od 65 godina pet godina.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US)

Iz Člana 351

Postojeće vozačke dozvole važe do isteka roka važenja naznačenog u vozačkoj dozvoli, a najkasnije do osam godina od stupanja na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Novosti, P. Ž., 20.05.2017.
Naslov: Redakcija