Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O UPISIMA U KATASTAR: Ispravnost dokumentacije koju građani i privreda ubuduće budu podnosili katastru radi upisa prava, proveravaće javni beležnici, a ne službenici katastra. Javni beležnici će dokumentaciju koju overe, a koja predstavlja pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti, dostavljati nadležnoj službi katastra po službenoj dužnosti, preko e-šaltera u roku od 24 sata. Notar će biti dužan da u tom roku dostavi dokumentaciju katastru čak i ako stranka nije uplatila propisanu taksu, a takođe će katastar biti u obavezi da izvrši upis. Očekuje se da ovim novinama bude omogućeno da se upis u katastar obavlja u roku od tri dana


Ispravnost dokumentacije koju građani i privreda ubuduće budu podnosili katastru radi upisa prava proveravaće javni beležnici (notari), a ne službenici katastra, čime će postupak biti značajno efikasniji, predviđa radna verzija Nacrta zakona o upisima u katastar o kojoj se diskutovalo na okruglom stolu u Palati Srbija.

Očekuje se da ovim novinama bude omogućeno da se upis u katastar obavlja u roku od tri dana.

Skup su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, NALED, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Republički geodetski zavod.

Ova novina uvodi se jer provera dokumentacije ne bi ni trebalo da bude posao službenika katastra već je nužno da dokumente kontrolišu oni koji su za to najstručniji i taj princip već je uspešno dokazan u reformi izdavanja dozvola za gradnju.

Službe katastra biće rasterećene značajnog posla jer već sada imaju 24.000 nerešenih žalbi koje su podneli građani i privreda.

"Novim zakonom želimo da ubrzamo postupak upisa i zato uvodimo elektronski šalter za razmenu dokumentacije između službe za katastar i profesionalnih korisnika - javnih beležnika, javnih izvršitelja, sudova i ostalih koji će biti određeni u skladu sa sektorskim propisima i podzakonskim aktom", izjavila je državna sekretarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović.

Javni beležnici će dokumentaciju koju overe (npr. kupoprodajni ugovor za nekretninu), a koja predstavlja pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti, dostavljati nadležnoj službi katastra po službenoj dužnosti, preko e-šaltera u roku od 24 sata, navodi se u saopštenju NALED-a.

Notar će biti dužan da u tom roku dostavi dokumentaciju katastru čak i ako stranka nije uplatila propisanu taksu, a takođe će katastar biti u obavezi da izvrši upis.

S druge strane, stranci će biti stimulativnije da na vreme plati predviđeni namet jer će iznos takse biti 20 odsto niži.

Očekuje se da ovim novinama bude omogućeno da se upis u katastar obavlja u roku od tri dana.

"Umesto tri-četiri odlaska na šalter, Nacrtom zakona predviđa se da će građani samo jednim odlaskom kod javnog beležnika završiti i overu ugovora i upis svojine. Osim smanjenja broja postupaka skratiće se i rokovi što će građanima olakšati upis prava, ali i dodatno našu zemlju unaprediti na međunarodnim listama konkurentnosti kao što je Doing business lista Svetske banke", smatra direktorka za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović.

Učesnici okruglog stola bili su i predstavnici Ministarstva pravde, Javnobeležničke komore, Komore javnih izvršitelja, Advokatske komore, predstavnici privrede, lokalnih samouprava i stručne javnosti. Diskusija je imala za cilj da doprinese izradi što kvalitetnijeg zakonskog rešenja koje u najvećoj meri zadovoljava potrebe svih zainteresovanih strana.

Izvor: Vebsajt RTV, 19.05.2017.
Naslov: Redakcija