Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA PRVA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O TRGOVAČKOM BRODARSTVU: Nacrtom se propisuju uslovi za licenciranje brodarskih kompanija i uvode uslovi za privredna društva koja se bave agencijskim poslovanjem u oblasti vodnog saobraćaja


Zakon o trgovačkom brodarstvu, koji se donosi posle skoro četiri decenije, uvešće Srbiju u red uređenih država u oblasti vodnog saobraćaja, ocena je učesnika prve javne rasprave o Nacrtu zakona o trgovačkom brodarstvu - dalje: Nacrt zakona, održane u Novom Sadu, u organizaciji Privredne komore Vojvodine.

Nacrt zakona usklađen je sa svim važećim međunarodnim konvencijama i direktivama Evropske unije, a njegovim donošenjem se rešava problem kašnjenja u donošenju savremenih propisa u ovoj oblasti.

Predloženim rešenjima se, u skladu sa propisima EU, propisuju uslovi za licenciranje brodarskih kompanija i uvode uslovi za privredna društva koja se bave agencijskim poslovanjem u oblasti vodnog saobraćaja.

Takođe će biti usaglašena forma ugovora koji se koriste u plovidbi sa međunarodnim konvencijama koje je Srbija ratifikovala, objavljeno je na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Imajući u vidu značaj industrije osiguranja za ovu granu transporta, predviđa se usvajanje modernih rešenja ugovora o plovidbenom osiguranju i razmatra se potreba za uvođenjem pojedinih obaveznih osiguranja u ovoj grani saobraćaja.

Takođe, u skladu sa važećim međunarodnim konvencijama, inovirana su rešenja koja se odnose na brodsku hipoteku, kako bi se dao podsticaj bankarskom sektoru da portfolio svojih usluga prilagodi potrebama domaćih brodovlasnika.

Do sada je ovu oblast uređivao Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Sl. list SRJ", br. 12/98, 44/99, 74/99 i 73/2000 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 73/2010 - dr. zakon, 87/2011 - dr. zakon i 10/2013 - dr. zakon). Od njegovog usvajanja  ratifikovane su brojne međunarodne konvencije, poslovna praksa se u celini izmenila, te je postojeći zakonodavni okvir postao smetnja za normalno i moderno funkcionisanje privrede.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.05.2015.