Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: VKS POSTAO ČLAN UDRUŽENJA DRŽAVNIH SAVETA I VRHOVNIH UPRAVNIH SUDOVA EVROPSKE UNIJE (ACA-EUROPE)


Vrhovni kasacioni sud Srbije primljen je, u svojstvu posmatrača, u članstvo Udruženja Državnih saveta i Vrhovnih upravnih sudova Evropske Unije (ACA-Europe).

Generalna skupština "ACA-Europe" održana je u Brnu u Češkoj, a to Udruženje pruža mogućnost državama koje su dobile status kandidata za članstvo u EU i koje imaju za cilj pridruživanje Evropskoj Uniji, da budu primljene u članstvo u svojstvu posmatrača, poštujući nezavisnost svakog člana Udruženja.

Predsednik Upravnog suda, Jelena Ivanović, istakla je da članstvo značajno doprinosi afirmaciji upravnog sudstva u Srbiji, kome predstoje značajne reforme, u skladu sa Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period 2013-2018.godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013).

Uspostavljanje i jačanje saradnje sa državnim savetima i vrhovnim upravnim sudovima država EU, omogućiće razmenu iskustva o pitanjima iz oblasti pravosuđa. Uključivanje našeg sudstva u sistem razmene informacija, doprineće i pravilnoj primeni prava EU u upravnom sporu, navela je Ivanović.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda Srbije, 21.05.2015.