Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE UPRAVE CARINA O PROCEDURI PREGLEDA POŠILJKI HUMANITARNE POMOĆI OD STRANE GRANIČNE FITOSANTARNE INSPEKCIJE PRILIKOM UVOZA


U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o vanrednoj situaciji, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za zaštitu bilja, obavestilo je Upravu carina, svojim dopisima broj:321-02-00029-1/2014-11 od 20.05.2014. godine i 321-02-00029-2/2014-11 od 21.05.2014. o sledećem.

Pošiljke humanitarne pomoći, koje su u nadležnosti granične fitosanitarne inspekcije, imaju prioritet u odnosu na druge pošiljke, koje se prijavljuju graničnoj fitosanitarnoj inspekciji za pregled.

Granični fitosanitarni inspektori će maksimalno ubrzati preglede pošiljaka i u dogovoru sa carinskim organima izlaziće vanredno na granične prelaze na kojima je organizovana granična fitosanitarna inspekcija i koji su Naredbom o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, provoziti i izvoziti pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 107/2009) određeni za uvoz, izvoz i provoz ovih pošiljaka, kako ne bi došlo do zastoja.

Ako na graničnom prelazu nije moguće izvršiti pregled i identifikaciju pošiljke, granični fitosanitarni inspektor GP navedenog u Naredbi će dozvoliti prevoz do mesta carinjenja ili skladištenja, gde će se izvršiti naknadni pregled.

Radno vreme granične fitosanitarne inspekcije na graničnim prelazima GP Horgoš, GP Batrovci i GP Preševo će biti neprekidno 24 časa, uključujući i subotu na nedelju noć i nedelju na ponedeljak noć.

Dopisi Uprave carina Srbije br. 148-10-483-20-45/2/2014 od 20.05.2014. i 148-10-483-20-46/2/2014

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 21.5.2014.