Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Neprimenjivanje odredbi Zakona od strane naručilaca na nabavke radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u slučajevima elementarnih nepogoda


Članom 7. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012), propisano je da odredbe ovog zakona naručioci ne primenjuju na nabavke radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko-tehnoloških nesreća čije posledice ugrožavaju živote ili zdravlje ljudi ili životnu sredinu, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od takvih nepogoda.

Članom 8. stav 1. tačka 3) Zakona o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012), elementarna nepogoda je događaj hidrometeorološkog, geološkog ili biološkog porekla, prouzrokovan delovanjem prirodnih sila, kao što su: zemljotres, poplava, bujica, oluja, jake kiše, atmosferska pražnjenja, grad, suša, odronjavanje ili klizanje zemljišta, snežni nanosi i lavina, ekstremne temperature vazduha, nagomilavanje leda na vodotoku, epidemija zaraznih bolesti, epidemija stočnih zaraznih bolesti i pojava štetočina i druge prirodne pojave većih razmera koje mogu da ugroze zdravlje i život ljudi ili prouzrokuju štetu većeg obima.

Posledice poplave koje se ogledaju u ugrožavanju života ili zdravlja ljudi ili životne sredine zahtevaju hitnost u postupanju naručilaca, te s tim u vezi Zakon predviđa izuzetak od obaveze sprovođenja postupka javne nabavke. Izuzetak treba primenjivati u skladu sa njegovom svrhom, samo za nabavke namenjene obezbeđivanju osnovnih životnih uslova, odnosno ne proširivati njegovu primenu na druge nabavke.

Izvor: Vebsajt Uprave za javne nabavke, 21.5.2014.