Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE BANKAMA DA BEZ NAKNADE ZAMENJUJU NOVČANICE OŠTEĆENE U POPLAVAMA


Imajući u vidu posledice katastrofalnih poplava u Srbiji i očekivanu pojavu većeg broja novčanica gotovog novca (dinara) oštećenih u ovoj prirodnoj katastrofi - Narodna banka Srbije je preporučila bankama da u periodu do 31. avgusta 2014. godine pravnim i fizičkim licima sa ugroženog područja ove novčanice zamenjuju bez naplate naknade.

Narodna banka Srbije je takođe obavestila banke da im u istom periodu neće naplaćivati naknade za uplatu ovih novčanica na njihove račune, jer joj je namera da stimulisanjem banaka da zamenjuju oštećene novčanice koliko-toliko olakša izuzetno tešku situaciju u kojoj se našlo brojno ugroženo stanovništvo.

Kada se na zamenu podnese najmanje 51% površine ispravne novčanice - banke su dužne da odmah na blagajni podnosiocima zamene ove oštećene novčanice.

Kada se na zamenu podnese manje od 51% površine ispravne novčanice i/ili novčanica za koju postoji sumnja da je obojena upozoravajućom bojom - propisima kojima se uređuje poslovanje s gotovinom utvrđena je obaveza banaka da prime ove novčanice od klijenata i da ih dostave Narodnoj banci Srbije na ekspertizu. Posle izvršene ekspertize, odnosno sprovedene procedure u saradnji sa MUP-om, banka će biti obaveštena o tome da li je zamena ovakvih novčanica moguća, nakon čega će eventualno isplatiti podoban novac podnosiocu.

Sve probleme u vezi sa zamenom oštećenih novčanica - pravna i fizička lica mogu prijaviti Narodnoj banci Srbije na telefon 0800-111-110 ili na elektronsku adresu informativni.centar@nbs.rs.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 21.5.2014.