Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: Ne postoje pravne smetnje da lokalne samouprave otvaraju devizne račune za uplatu sredstava donacija namenjenih za otklanjanje posledica od poplava


Budući da se veliki broj opština i gradova obratio Ministarstvu finansija interesujući se za otvaranje posebnog deviznog računa kod Narodne banke Srbije, Ministarstvo finansija obaveštava javnost da:

Shodno članu 9. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013) propisano je da ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije, odnosno lice koje on ovlasti, može da otvori podračune dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun Uprave za trezor Republike Srbije, odnosno u konsolidovani račun Trezora lokalne vlasti.

Stoga, ne postoje pravne smetnje da lokalne samouprave otvaraju devizne račune za uplatu sredstava donacija namenjenih za otklanjanje posledica od poplava.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 21.5.2014.