Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA VREME VANREDNOG STANJA: Vlada RS predložila dva načina za korišćenje


Bliži se vreme godišnjih odmora, a većina građana osim što ne znaju gde će i da li će negde da putuju, imaju dilemu i kada mogu da iskoriste odmor od prošle i od ove godine.

Ovo pitanje Vlada je rešila na nivou preporuke, što znači da nije obavezujuće da se po njoj kompanije i ponašaju, ali da jeste smernica kojom bi bilo najbolje da se ide.

Vlada je, praktično, poslodavcima preporučila da radnici koji su ostali da rade na svojim radnim mestima za vreme vanrednog stanja, preostali godišnji odmor za 2019-u mogu da iskoriste do kraja ove godine, zaključno sa 31. decembrom.

U ovoj su grupi mnogi trgovci, proizvodnja, policija, vojska, zdravstvo...

S druge strane, takva preporuka ne važi za one radnike koji svoj posao obavljaju takođe svakodnevno, ali od kuće. Stari deo odmora, kao i do sada oni mogu da iskoriste najkasnije do 30. juna.

Vlada je, na predlog Ministarstva za rad i zapošljavanje, preporučila da poslodavci koji u uslovima vanrednog stanja ne mogu da organizuju proces rada da pri upućivanju zaposlenih na odsustvo sa rada, daju prednost korišćenju godišnjih odmora.

Ministar rada Zoran Đorđević izjavio je da se na sve načine želi omogućiti građanima da sačuvaju svoje poslove i u toku vanrednog stanja, ali da se istovremeno mora misliti i na poslodavce.

- Zato ćemo se na razne načine i svim novim merama koje donosimo truditi da jednako pomognemo svim građanima Srbije, na prvom mestu njihovom zdravlju, bezbednosti, ali i mogućnosti da ostvare sva prava koja im pripadaju - naveo je Đorđević.

Da je sigurno da u određenom nivou postoji diskriminacija po ovom pitanju, jer nije nešto što je uobičajeno i što bi bilo apsolutno prihvatljivo da je redovno stanje, kaže Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS).

Međutim, ističe da u trenutnoj situaciji i po osnovu Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje - dalje: Zakon), poslodavac može da donese ovakvu odluku i da to nije kršenje zakona.

- U krajnjoj liniji jeste kršenje, jer nema odluke korisnika godišnjeg odmora kada će da ga iskoristi. Međutim, u samom Zakonu postoji odredba gde se kaže da poslodavac, u slučaju povećanog ili smanjenog obima proizvodnje, ili u drugim vanrednim okolnostima može da odredi kada se koristi godišnji odmor. Tako da u tom smislu nisu ni sindikati reagovali na taj zaključak, jer ako se držimo Zakona, poslodavac ima to pravo - kaže Savić.

Takođe, kako dodaje, sindikati smatraju da je u ovakvim uslovima možda i bolje na ovaj način postupati, a sve kako bi radnici zadržali svoj posao, što je ipak, kako kaže, najbitnije.

- Između dva zla biramo ono koje je manje. Prosto je vanredna situacija, i bolje je i to, iako ne odobravam potpuno, nego da poslodavac odluči da prekine ugovor o radu, da pribegne smanjenju broja zaposlenih ili proglašenju tehnološkog viška - navodi Savić.

U Uniji poslodavaca Srbije kažu da nema uredbe kojom bi se van snage u vanrednom stanju stavio Zakon, njegove odredbe, pa i one koje se odnose na korišćenje odmora, tako da Zakon i dalje važi za onaj deo radnika koji posao obavlja od kuće.

Pitanje rada na daljinu u Srbiji nije do detalja regulisano da bi dalo jasne odgovore za sva pitanja sa kojima se poslodavci u ovoj situaciji susreću.

Smatra se da će radnik posao radeći na daljinu obavljati jednako produktivno kao i da je na radnom mestu.

Izvor: Vebsajt Kurir, 20.04.2020.
Naslov: Redakcija