Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVORI ZA DRŽAVNE ORGANE I ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Zaposleni će primati naknadu u visini osnovne plate za mesec u kome je privremeno odsustvovao sa rada zbog potvrđene bolesti koronavirusa ili mera izolacije odnosno samoizolacije


Posebni kolektivni ugovori za zaposlene u jedinicama lokalne samouprava i državni organima su dopunjeni, pa će zaposlenik primati naknadu u visini osnovne plate za mesec u kome je privremeno odsustvovao sa rada zbog potvrđene bolesti koronavirusa ili mera izolacije odnosno samoizolacije.

Uslov je da je do privremenog odsustva došlo zbog posledica neposrednom izlaganju riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka, službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena ova bolest ili im je naložena mera izolacije ili samoizolacije.

Dopune posebnih kolektivnih ugovora koje su potpisali predstavnici države i sindikata stupile su na snagu.

Za prvih 30 dana odsustva sa rada naknada će biti isplaćivana iz sredstava budžeta poslodavca, a posle 31. dana odsustva sa rada isplata se vrši iz sredstava zdravstvenog osiguranja do propisane visine naknada dok razliku plaća poslodavac - država odnosno lokalne samouprave.

Ovakvo odsustvo sa rada zaposleni dokazuje rešenjem nadležnog organa - sanitarnog inspektora, organ nadležnog za prelaženje državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije MUP-a ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad.

Izvor: Vebsajt RTV, 15.04.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija