Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA: Preporuka određenim ustanovama kulture da, od 22. aprila 2020. godine, nastave sa radom


Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije uputilo je Preporuku svim bibliotekama, arhivima, muzejima i galerijama u Srbiji da od 22. aprila 2020. godine nastave rad, uz striktno poštovanje svih preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 tokom trajanja vanredne situacije.

U skladu sa Preporukom, ustanove su dužne da zaposlenima obezbede primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih, a posebno onih koji se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 – držanje socijalne distance, dezinfekcija i upotreba zaštitnih sredstava, odnosno maski i rukavica.

Ona podrazumeva i primenu mera koje se odnose na maksimalan broj lica koja mogu da borave u zatvorenom prostoru, polazeći od delatnosti ustanove i funkcionalnog uređenja prostora, posebno sa aspekta organizacije rada u uslovima epidemije.

Takođe, ustanove su dužne da donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika, a donosi se saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 21.04.2020.
Naslov: Redakcija