Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: Društva za osiguranje da omoguće svojim korisnicima odloženo plaćanje dospelih rata premije osiguranja, na način kojim neće umanjiti njihova prava iz zaključenih ugovora o osiguranju


U cilju zaštite zdravlja korisnika usluga osiguranja i zaposlenih u sektoru osiguranja, kao i sprečavanja daljeg širenja bolesti uzrokovane novim koronavirusom (COVID-19), Narodna banka Srbije je preduzela potrebne korake kako bi, s jedne strane, zaštitila prava i interese korisnika usluga osiguranja i ujedno omogućila tim korisnicima da nastave sa korišćenjem usluga osiguranja, a s druge strane, obezbedila nesmetano poslovanje sektora osiguranja i vršenje nadzora nad tim sektorom.

Uzimajući u obzir delikatnost situacije u kojoj su se zatekli pojedini korisnici koji iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti da izvrše uplate dospelih premija osiguranja, Narodna banka Srbije je preporučila društvima za osiguranje da, omoguće svojim korisnicima odloženo plaćanje dospelih rata premije osiguranja, na način kojim neće umanjiti njihova prava iz zaključenih ugovora o osiguranju. U slučaju odlaganja plaćanja, korisnici bi rate premije osiguranja koje su dospele u periodu vanrednog stanja naknadno izmirili, bez obračuna kamate na dospele a neizmirene rate premija osiguranja, uz odgovarajuće raspoređivanje tih rata na preostali ugovoreni period. Napominje se da odlaganje plaćanja rata premija osiguranja ni na koji način ne produžava važenje osiguranja, već samo i isključivo odlaže plaćanje dospelih rata.

Pored toga, želimo da skrenemo pažnju svim našim građanima – korisnicima životnog osiguranja, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a posebno putnog osiguranja, ako su se zatekli u stranoj zemlji, a imaju zaključene ugovore o osiguranju sa domaćim društvima za osiguranje, da dodatno provere da li imaju ugovoreno pokriće bolesti COVID-19, na koji način su tim ugovorima, odnosno uslovima osiguranja utvrđeni rizici koji su pokriveni osiguranjem, kao i isključenja u vezi s tim rizicima. Napominjemo da u zavisnosti od toga na koji način je ugovorom o osiguranju (uslovima osiguranja) utvrđeno pokriće rizika, zavisiće i dalje postupanje u konkretnom slučaju. Ako zaključenim ugovorima o osiguranju nije obezbeđeno pokriće bolesti COVID-19, upućujemo naše građane da u elektronskoj komunikaciji sa društvom pribave dodatne informacije o ugovorenom pokriću rizika i isključenjima, kao i informaciju o tome da li društvo eventualno u svojoj ponudi ima osiguranje koje obezbeđuje to pokriće, odnosno na koji način bi se takvo dodatno pokriće moglo ugovoriti, te da li se može produžiti polisa putnog osiguranja.

Ističemo da je sada posebno značajno da društva za osiguranje, kao i drugi učesnici na tržištu osiguranja koji obavljaju poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju, ostvaruju komunikaciju (elektronskim putem) s postojećim i potencijalnim korisnicima na jasan, fer način, da se ponašaju pošteno i profesionalno u skladu sa najboljim interesima korisnika usluga osiguranja.

Narodna banka Srbije očekuje da društva za osiguranje i drugi učesnici na tržištu osiguranja imaju u vidu okolnosti u kojima se mnogi korisnici usluga osiguranja nalaze ili se mogu naći (nemogućnost plaćanja premije, podnošenja odštetnog zahteva/prigovor, ili potrebnih dokaza, iz različitih razloga, i dr.), pokažu potrebnu fleksibilnost u poslovanju i spremnost za pronalaženje odgovarajućih rešenja kojima bi se tim korisnicima olakšala pozicija, svakako vodeći računa i o stabilnosti i kontinuitetu svog poslovanja, kao i da sami prepoznaju potrebe svojih korisnika u aktuelnim okolnostima i idu u susret tim potrebama.

Narodna banka Srbije nastaviće da prati uticaj pandemije na sektor osiguranja i na poštovanje prava i interesa korisnika usluga osiguranja i preduzimaće sve potrebne aktivnosti radi zaštite korisnika, i očuvanja stabilnosti i sigurnosti na tržištu osiguranja značajnog za ekonomiju i društvo naše zemlje.

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 15.04.2020.
Naslov: Redakcija