Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Fiskalni savet ukazuje da nije opravdano korišćenje budžetskih sredstava za rešavanje problema zaduženih u CHF, te da se odnosi samo na grupu dužnika koji još nisu otplatili svoja dugovanja bankama, a ne na sve dužnike


Povodom Predloga zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, Fiskalni savet ocenjuje da nije opravdano da se budžetska sredstva koriste za rešavanje tog problema.

Kako ističu, Vrhovni kasacioni sud (VKS) zauzeo je stav da je indeksacija stambenih kredita u švajcarskim francima ništava ako nije utemeljena u pisanom dokazu da je banka plasirana sredstva pribavila zaduživanjem u toj valuti i da je pre zaključenja ugovora korisniku kredita dostavila potpunu informaciju o svim poslovnim rizicima koje će nastati primenom takve klauzule.

Na predloženi Zakon, Fiskalni savet ima dve osnovne primedbe. Prvo, zakon predviđa znatna izdvajanja iz budžeta, u iznosu od oko 10 milijardi dinara – što Savet smatra neosnovanim jer na taj način, troškove obeštećenja dužnika, proistekle iz sudske odluke, umesto isključivo komercijalnih banaka delimično će snositi i poreski obveznici.

Drugo, zakon predstavlja presedan koji nosi fiskalne rizike jer se odnosi samo na grupu dužnika koji još nisu otplatili svoja dugovanja bankama u švajcarskim francima, a ne na sve dužnike.

Tako bi moglo doći do novih zahteva za budžetskim sredstvima prilikom obeštećenja građana koji su svoje kredite u švajcarskim francima već otplatili ili ih konvertovali u evre u skladu sa pređašnjim preporukama NBS-a.

Takođe, korišćenje budžetskih sredstava za rešavanje spora između privatnih banaka i njihovih dužnika nagoveštava mogućnost da se i ubuduće novac svih poreskih obveznika troši na sporove u kojima su obe ugovorne strane iz privatnog sektora.

Fiskalni savet smatra da bi problem trebalo rešavati bez neposrednih budžetskih troškova, na sličan način kao i u prethodnim slučajevima u kojima su sudovi proglasili bankarsku praksu nezakonitom.

"Predloženo trošenje javnih sredstava može predstavljati presedan i otvoriti vrata za dodatne buduće troškove", ističe Fiskalni savet.

Predloženi Zakon omogućava otpisivanje dela preostale glavnice duga samo onoj grupi dužnika koji još uvek nisu završili otplatu svojih kredita – tj. za manje od 17.000 od ukupno oko 22.000 dužnika koji su prvobitno uzeli kredit indeksiran u švajcarskim francima.

Izvor: Vebsajt Blic, 17.04.2019.
Naslov: Redakcija